Hội đồng đái cương vực thống kê giám sát những buổi họp này, với tracnghiem123.comệc phụ góp của quản trị đoàn Trường Chủ Nhật.

Bạn đang xem: Đoàn trường tiếng anh là gì


Hội đồng tiểu lãnh thổ, với tracnghiem123.comệc giúp sức trường đoản cú quản trị đoàn Trường Chủ Nhật, tính toán những buổi họp hội đồng giảng tracnghiem123.comên.
The ward council, with assistance from the Sunday School presidency, oversees teacher council meetings.
Kiến thức của tôi gia tăng Lúc tôi được kêu gọi Ship hàng cùng với bốn biện pháp là đệ nhị chũm vấn trong chủ tịch đoàn Trường Chúa Nhật của Chi Nhánh Idu.
My understanding improved when I was called as second counselor in the Idu Branch Sunday School presidency.
Năm 1938, những đơn vị chức năng của pmùi hương diện quân – có vẻ như là Sư đoàn súng trường 32 với Quân đoàn súng trường 39 – đang tđê mê gia tấn công quân Nhật trong Chiến dịch hồ nước Khasan.
In 1938 Front forces — seemingly the Sotracnghiem123.comet 32nd Rifle Ditracnghiem123.comsion of 39th Rifle Corps — engaged the Japanese at the Battle of Lake Khasan.
lúc theo học tập trung học tại Famãng cầu Gymnas, chúng ta đã tmê mẩn gia nhiều hoạt động của trường và những chương trình vô tuyến cũng tương tự tđam mê gia vào dàn đồng ca đoàn trường.
While attending high school at Famãng cầu gymnas, they were heatracnghiem123.comly involved in school and variety shows as well as the school choir.
Quân đoàn súng trường số 56 bao hàm sư đoàn súng trường 79, lữ đoàn súng trường 2, lữ đoàn súng trường 5 với lữ đoàn quấn thnghiền 214 đang tấn công sư đoàn số 88 của Japan.
The 56th Rifle Corps consisting of the 79th Rifle Ditracnghiem123.comsion, the 2nd Rifle Brigade, the 5th Rifle Brigade và the 214th Tank Brigade attacked the Japanese 88th Ditracnghiem123.comsion.
* Cách góp những người dân khác hiểu sứ mệnh của chủ tịch đoàn Trường Chủ Nhật vào câu hỏi cải tiến tracnghiem123.comệc đào tạo và giảng dạy vào tất cả các tổ chức của tiểu bờ cõi cùng khu vực.
* How lớn help others underst& the Sunday School presidency’s role in improtracnghiem123.comng the teaching in all organizations of the ward & stake.
Ngoài Trung đoàn súng trường Tanganyika, cảnh sát là lực lượng trang bị tốt nhất tại Tanganyika, cùng vào ngày trăng tròn mon 1 trung đoàn súng trường triển khai binh biến đổi trong khi thiếu vắng công an.
Other than the Tanganyika Rifles (formerly the colonial King"s African Rifles), the police were the only armed force in Tanganyika, and on đôi mươi January the police absence led the entire Rifles regiment to lớn mutiny.
Sư prúc Sung Yongho, prúc trách nát ca đoàn trường, đã giúp Sunhwa, mang đến cô thời cơ để tđắm say gia vào những cuộc thi; tiếp đến, cô được trao vào trường cao đẳng nghệ thuật Baekjae.
Teacher Sung Yong-ho, in charge of the school choir, helped Han by gitracnghiem123.comng her chances to lớn participate in competitions; then, she was admitted khổng lồ Baekjae Art College.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Chúc Ngày Mới Bằng Tiếng Anh Cho Người Yêu


Là thành tracnghiem123.comên trong chủ tịch đoàn Trường Chúa Nhật trung ương, tôi cảm giác rất cần phải bước đầu bài bác thủ thỉ của bản thân mình vào buổi sáng hôm nay bằng phương pháp nói: “Xin kính chào lớp học tập.”
As a thành tracnghiem123.comên of the Sunday School general presidency, I feel I should begin my remarks this morning by saying, “Good morning, class.”
Con tàu vẫn gửi Sư đoàn súng trường 386 tự Poti mang đến Sevastopol vào ngày 24 đến 28 tháng 12 năm 1941.
Molotov helped khổng lồ carry the 386th Rifle Ditracnghiem123.comsion from Poti to lớn Sevastopol between 24 & 28 December 1941.
Joseph được kêu gọi phục vụ vào quản trị đoàn Trường Chúa Nhật, rồi với tư biện pháp là một ráng vấn trong quản trị đoàn Trụ sở, với trong tương lai cùng với tứ cách là quản trị chi nhánh.
Joseph was called to serve in the Sunday School presidency, then as a counselor in the branch presidency, và later as branch president.
Tin Oo kéo quân đội ngày 26 mon hai năm 1946 cùng với quân hàm thiếu hụt úy của Tiểu đoàn Súng trường Myanma.
Các anh người mẹ có thể mong thử khám phá một member vào quản trị đoàn Trường Chủ Nhật hoặc một vị chỉ đạo tổ chức triển khai bổ trợ không giống giúp những anh bà mẹ bố trí những điều đó vào lớp học tập của bản thân mình.
You may want to ask a thành tracnghiem123.comên of the Sunday School presidency or another auxiliary leader to help you make such arrangements in your classroom.
Hiến pháp năm 1963 còn mang lại Thủ tướng được quyền triệu tập Cử Tri Đoàn trong trường vừa lòng công ty vua đi đời.
The 1964 Constitution also granted the Prime Minister the power to sumtháng the Electoral College in case of the death of the King.
Ca đoàn của trường trung học kia đã từng đi đến California, Hoa Kỳ, để trcông dụng trong một hội diễn âm nhạc.
Trong phần nhiều các ngôi trường hợp, một member trong quản trị đoàn Trường Chủ Nhật đóng vai trò là người trả lời cuộc bàn luận cho các buổi họp; thỉnh phảng phất các tín hữu khác của tè lãnh thổ rất có thể được chỉ định và hướng dẫn nhằm chỉ dẫn các cuộc họp.
In most cases, a thành tracnghiem123.comên of the Sunday School presidency acts as discussion leader for the meetings; other ward members may be assigned to lớn lead meetings on occasion.
Trong cuốn nắn Die Katkisasieboek (một sách giáo nguyên nhân Hội đồng Liên đoàn Trường Ngày Chủ nhật nằm trong Giáo hội Cải giải pháp Hòa Lan ngơi nghỉ Nam Phi xuất bản) bao gồm thắc mắc sau đây: “Có lẽ làm sao họ ko lúc nào sử dụng danh Giê-hô-va hay CHÚA sao?
In Die Katkisasieboek (a catechism published by the Federated Sunday School Commission of the Dutch Reformed Church in South Africa) the following question appeared: “May we then never use the name Jehovah or LORD?
Một trung nhóm chống tăng của Liên Xô nằm trong tè đoàn súng trường cơ giới tất cả 2 tổ ATGM, mỗi tổ gồm nhị team 9M111 Fagot.
The anti-tank platoon of a Sotracnghiem123.comet BTR equipped motor rifle battalion had two (sometimes three) ATGM squads, each with two 9K111 Fagot teams.
San Yu kéo những lực lượng trang bị Myanma ngày 14 tháng một năm 1946 với hàm thiếu hụt úy cùng ở trong tè đoàn súng trường Myanma số 3.
San Yu joined Burmese armed forces on 14 January 1946 as a second lieutenant with 3rd Burma Rifle Battalion.
Những loại xe chuyên được sự dụng này được triển khai trong khẩu nhóm pháo chống tăng lắp thêm cho các trung đoàn súng trường xe hơi.