Các nhà phân tích mang đến họ biết rằng có một phần tử trong óc họ được điện thoại tư vấn là trung trọng tâm hoan lạc.2 lúc được kích mê thích vì vài ba chất ma túy hoặc hành động nào kia thì trung trung tâm này đang áp đảo một bộ phận vào óc chúng ta là bộ phận lãnh đạo ý chí, bí quyết xét đoán, giải thích với đạo đức.

Bạn đang xem: Đoán tiếng anh là gì


Researchers tell us there is a mechanism in our brain called the pleasure center.2 When activated by certain drugs or behaviors, it overpowers the part of our brain that governs our willpower, judgment, logic, & morality.
Với tứ giải pháp là tín thứ đấng Christ, bọn họ được xét đoán dựa trên “luật-pháp tự-do” của dân Y-sơ-ra-ên linh nghiệm vào giước ao mới, chúng ta tất cả luật pháp ghi trong tim (Giê-rê-ngươi 31:31-33).
As Christians, we are judged by “the law of a không tính phí people”—spiritual Israel in the new covenant, having its law in their hearts.—Jeremiah 31:31-33.
If you are diagnosed with gonorrhea , your doctor will prescribe antibiotics to lớn treat the infection .
6 Muốn loan cung cấp tin mừng bằng khẩu ca với những người khác, bọn họ phải sửa biên soạn, không nói năng độc đoán, nhưng lại buộc phải trình bày cùng với bọn họ.
6 To communicate verbally with people about the good news, we must be prepared, not to lớn speak dogmatically, but to lớn reason with them.
Tôi đoán trước là có thể gặp sự chống đối, cho nên vì thế tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời ban mang đến tôi sự chí lý và lòng kiêu dũng nhằm ứng phó với bất kể điều gì xẩy ra.
I anticipated possible opposition, so I prayed lớn God to lớn give me wisdom and courage lớn face whatever occurred.
Trước thời gian có vụ cậu nhỏ nhắn White này, căn bệnh AIDS bị phần đa fan xem là bao gồm tương quan cùng với cộng đồng đồng tính phái mạnh, chính vì ca trước tiên được chẩn đoán trường đoản cú xã hội này.
Before Ryan White, AIDS was a disease stigmatized as an illness impacting the gay community, because it was first diagnosed aý muốn gay men.
Quý khách hàng hẳn có thể đoán một giải pháp thuận lợi vào nhị fan kia, ai là người có cuốn nắn hướng dẫn cách sửa xe của đơn vị phân phối.

Xem thêm: Tất Tần Tận Tiếng Anh Dành Cho Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Các Lớp Ngoại Ngữ Dành Cho Hướng Dẫn Viên Du Lịch


You would not have a hard time guessing which of the two men had an instruction manual from the manufacturer.
Nhờ đóng góp đến thắng lợi của Đồng Minc vào Chiến tnhãi con trái đất trước tiên, Canadomain authority trsống bắt buộc quyết đoán hơn cùng sút kính cẩn uy quyền của Anh Quốc.
As a result of its contribution to Allied victory in the First World War, Canada became more assertive and less deferential khổng lồ British authority.
Alho bảo rằng vẫn bao gồm một mối quyên tâm mới về phép tắc Allen vị sự nóng dần lên toàn cầu với "số đông đổi khác vi mô" được dự đoán do quy tắc này.
Alho said that there has been a renewed interest in Allen"s rule due lớn global warming và the "microevolutionary changes" that are predicted by the rule.
Chúng ta có thể làm sao chứng minh được là hầu hết lời tiên đoán như vậy đã được viết trước từ rất lâu với cho nên vì thế là số đông lời tiên tri được ứng nghiệm không?
Can we establish whether such predictions were written long in advance và therefore were prophecies to be fulfilled?
" À , bé đoán là họ sẽ biết người bạn thân duy nhất của con nghĩ về về bé các ra làm sao rồi , nên ko , Mẹ ? " Con bé cầm cố nói bằng giọng mừng rơn tuy nhiên trông nó thật thảm sợ hãi .
" Well , I guess we know how much my best friover thinks of me , huh , Mom ? " Her attempt at a breezy tone failed miserably .
Sự tin dĩ nhiên của chúng ta về Đấng Cứu Rỗi cùng công việc ngày sau của Ngài biến đổi một cái kính hiển vi nhưng mà qua đó bọn họ xét đoán được phần nhiều điều khác.
Our conviction of the Savior và His latter-day work becomes the powerful lens through which we judge all else.
Nhiều học mang vẫn lập luận tự bản danh sách kia một vị vua Mentuhotep I, bạn rất có thể vẫn chỉ 1-1 thuần là 1 trong những lãnh chúa Thebes, với được truy tìm phong tước hiệu hoàng gia do các vị vua kế tục; vì thế nhân trang bị rộp đoán này thông thường được Hotline là "Mentuhotep I".
Many scholars have argued from the danh sách that a Mentuhotep I, who might have sầu been merely a Theban nomarch, was posthumously given a royal titulary by his successors; thus this conjectured personage is referred to lớn conventionally as "Mentuhotep I".
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M