Cử Tri Đoàn
Để vâng lệnh theo các phương án chống phòng ngừa bình an COVID-19, chỉ phần đông nhân viên cấp dưới được ủy quyền cùng những người dân tmê man gia new được phnghiền tham gia sự kiện. Cmùi hương trình sẽ tiến hành phạt sóng thẳng cho công bọn chúng trên TVW.

Bạn đang xem: Đoàn thể tiếng anh là gì


Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn tự Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ với Văn Khố Quốc Gia

Video:Hướng Dẫn về Đại Cử Tri Đoàn

*

Đại Cử Tri Đoàn là một trong những tiến trình, không hẳn là địa điểm tuyệt đoàn thể

Mỗi ứng cử viên ttinh ma cử Tổng Thống trong tiểu bang của quý khách sẽ chọn ra một đội nhóm fan được hotline là những đại biểu cử tri (xuất xắc có cách gọi khác là danh sách ứng viên nhằm thai cử). Các đảng bao gồm trị đã lựa chọn ra đại biểu cử tri thông qua hệ thống bỏ thăm bí mật cùng tham dự đại hội, thường ra mắt vào mùa xuân của năm thai cử tổng thống.

tracnghiem123.comshington bao gồm 12 lá phiếu thai của Đại Cử Tri Đoàn. Số lượng đại biểu cử tri được phân bổ cho mỗi đái bang đến từ đoàn đại biểu Quốc Hội của tiểu bang:một đại biểu thay mặt cho mỗi dân biểu vào Viện Dân Biểu Hoa Kỳ cùng một đại biểu thay mặt đại diện cho mỗi thượng nghị sĩ vào Thượng Viện Hoa Kỳ. Tiểu Bang tracnghiem123.comshington gồm 10 dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và nhị dân biểu là Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

Bốn mươi tám đái bang, bao hàm tracnghiem123.comshington, sử dụng phép tắc “được ăn cả, xẻ về không”; ứng viên tổng thống như thế nào nhấn được nhiều phiếu bầu độc nhất vô nhị trong tiểu bang của Cửa Hàng chúng tôi sẽ sở hữu quyền nhận ra tất cả lá phiếu bầu của tracnghiem123.comshington.

Luật được trải qua năm 2019 vẻ ngoài từng đại biểu cử tri bỏ phiếu cho đảng cùng ứng viên tổng thống mà người ta làm cho đại biểu cử tri. Mỗi đại biểu cử tri yêu cầu ký thương hiệu vào cam đoan ship hàng với điền vào lá phiếu bầu tổng thống cùng phó tổng thống cho những người được đề cử của đảng sẽ chỉ định và hướng dẫn bọn họ. lúc đại biểu cử tri điền vào lá phiếu phạm luật cam kết nói bên trên hoặc để phiếu trống, đại biểu cử tri kia sẽ tiến hành thay thế sửa chữa bằng đại biểu cử tri khác.

Quy Trình cùng Thủ Tục.

Tổng thời gian trăm bố mươi tám đại biểu cử tri nước ta bỏ thăm bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng viên đề nghị giành được 270 trong tổng số 538 lá phiếu thai để biến chuyển Tổng Thống. Nếu ko ứng viên tổng thống như thế nào nhận được đa phần lá phiếu bầu, Viện Dân Biểu Hoa Kỳ đang lựa chọn Tổng Thống cùng Thượng Viện Hoa Kỳ đã chọn Phó Tổng Thống.

Xem thêm: Lá Rong Biển Tiếng Anh Là Gì, Rong Biển Trong Tiếng Tiếng Anh

Những member xây dựng form Hiến Pháp Ra đời Đại Cử Tri Đoàn nlỗi một sự trao đổi giữa các việc thai lựa chọn Tổng Thống bởi Quốc Hội với vấn đề bầu lựa chọn Tổng Thống vày phiếu phổ quát. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… ko Thượng Nghị Sĩ hoặc Dân Biểu, tuyệt Người làm sao đảm nhiệm Chức Vụ Có Lợi Tức ngơi nghỉ Hoa Kỳ, được chỉ định làm cho Đại Biểu Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

Tổng Tuyển Cử – Ngày 3 mon 11 năm 2020

lúc các cử tri của tè bang bỏ phiếu thai Tổng Thống với Phó Tổng Thống trên lá phiếu Tổng Tuyển Cử, nghĩa là bọn họ sẽ lựa chọn ra list những đại biểu cử tri vẫn đại diện thay mặt mang lại tiểu bang trong Đại Cử Tri Đoàn. Những bạn được đề cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống nhận được không ít phiếu bầu duy nhất trong cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 20đôi mươi sinh hoạt tracnghiem123.comshington sẽ nhận thấy toàn bộ 12 lá phiếu thai của tracnghiem123.comshington và phiếu bầu tổng thống đang gửi12 đại biểu cử trimang đến Olympia vào ngày 14 tháng 12 để bỏ thăm cho những người được đề cử.

Tiểu Bang Chứng Nhận – Ngày 3 mon 1hai năm 2020

Văn uống Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang ghi nhận hiệu quả thai cử ko muộn hơn ngày 3 tháng 12 năm 20đôi mươi.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Mỗi đái bang đã triệu tập cuộc họp những đại biểu cử tri vào cùng ngày với gửi phiếu thai đến Chủ Tịch Thượng Viện cùng Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ với Vnạp năng lượng Khố Quốc Gia.

Kiểm Phiếu Bầu Cử – Ngày 6 mon 1 năm 2021

Quốc hội tổ chức triển khai họp trong một phiên họp bình thường để kiểm phiếu bầu cử cùng công bố hiệu quả bỏ phiếu của Đại Cử Tri Đoàn.

Để hiểu biết thêm ban bố.

Văn Phòng Đăng Ký Liên Bang và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Vnạp năng lượng Khố Quốc Gia thống trị Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị hoàn toàn có thể bài viết liên quan đọc tin về Đại Cử Tri Đoàn trên website của họ:http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/