Ngân sách chi tiêu định mức (giờ Anh: Standard cost) là việc ước lượng chi phí nhằm cung ứng một đơn vị thành phầm. giá cả định nút có ý nghĩa sâu sắc khổng lồ béo so với doanh nghiệp lớn.

Bạn đang xem: Định mức chi phí tiếng anh là gìChi phí định mức

Khái niệm

Chi phí định mức xuất xắc còn hiểu là bỏ ra phí tiêu chuẩn trong giờ đồng hồ Anh được hotline là standard cost.

Chi phí định mức là sự ước lượng bỏ ra phí để tạo nên một đơn vị sản phẩm.

Chi phí định mức được thiết lập đến từng khoản mục đưa ra phí đem lại (đưa ra phí nguyên liệu trực tiếp, bỏ ra phí lao động trực tiếp, và bỏ ra phí tạo ra chung).

Dựa trên lượng định mức (ví dụ như số giờ lao động, số lượng nguyên liệu,... cần để làm ra một đơn vị sản phẩm) và giá định mức của mỗi nhân tố đầu vào (ví dụ: Giá ước tính đến 1kg nguyên liệu, mức lương ước tính cho một giờ lao động, v.v...).

Dựa vào bỏ ra phí định mức, nhân viên kế toán quản trị sẽ xác định dự toán chi phí đem lại (dựa trên mức hoạt động dự kiến) và sử dụng nó làm "chuẩn mực" để đối chiếu với bỏ ra phí thực tế.

Chi phí thực tế (actual cost) là chi phí phát sinc thiết thật vào thao tác đem tới, được nhân viên kế toán quản trị thu thập từ hệ thống kế toán của tổ chức.

Biến động đưa ra phí (cost variance) là chênh lệch giữa chi phí thiết thật và chi phí định mức (dự toán bỏ ra phí). Biến động chi phí được sử dụng để kiểm soát đưa ra phí.

Lợi ích

Các lợi ích của hệ thống bỏ ra phí định mức

- Chi phí định mức là chuẩn mực để nhà quản lí so sánh với đưa ra phí thực tế.

- Chi phí định mức và biến động đưa ra phí giúp nhà quản lí thực hiện quản lí theo ngoại lệ.

- Là căn cứ để định giá việc thực hiện

- Thúc đẩy người lao động hướng đến việc tiết kiệm bỏ ra phí

- Số liệu giá thành thường ổn định hơn

- Hệ thống kế toán đơn giản hơn so với hệ thống chi phí thực tế

Phân biệt định mức và dự toán

Dự toán được lập trên cơ sở dự toán tương lai, giúp cho nhà quản lí lên kế hoạch giá thành và đưa ra phí đến kì tương lai.

Ví dụ: dự toán quĩ lương vào tháng, dự toán nguyên vật liệu...

Xem thêm: "Đế Quốc Thực Dân Pháp Tiếng Anh Là Gì ? Đế Quốc Thực Dân Pháp Tiếng Anh Là Gì

Định mức là mức tiêu chuẩn cần thiết đến hoạt động thiết thực (như số kg nguyên vật liệu mang đến một phẩm vật, giờ công lao động mang đến một sản phẩm).

Trong làm ra marketing doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống bỏ ra phí định mức để làm cơ sở so sánh với các khoản chi phí thiết thật như đưa ra phí nguyên vật liệu, bỏ ra phí nhân công ...

Lúc đó đưa ra phí định mức thể hiện giá trị của nguyên vật liệu và nhân công cần sử dụng cho các mức độ mang tới thực tế.

Ví dụ để may một áo sơ ngươi cần 2m vải, và 1 giờ công lao động cắt may.

Phân loại

Định mức đưa ra phí được chia làm nhì loại là định mức lí tưởng (perfection standards) và định mức thiết thực (practical standards).

- Định mức lí tưởng

Định mức lí tưởng giỏi còn phát âm là định mức hoàn hảo là định mức chỉ có thể đạt được vào những điều kiện mang tới lí tưởng: Người lao động làm việc với năng suất cao nhất, nguyên liệu không bị hỏng, không có sự hư hỏng của máy móc, hoặc sự gián đoạn làm ra,...

Trong thiết thật, định mức lí tưởng ít lúc được áp dụng vì nó không có tính thực tiễn.

- Định nấc thực tế

Định mức thiết thật có thể được định nghĩa là định mức "chặt nhưng có thể thực hiện được".

Là loại định mức được xây dựng một cách chặt chẽ, có cơ sở khoa học, dựa trên điều kiện tạo ra thực tế: mang lại phép có thời gian hợp lí máy ngừng và thời gian nghỉ ngơi của người lao động và vày đó định mức sẽ đạt được thông qua sự nhận thức và sự cố gắng cao của người lao động vào công việc.

Do vậy, định mức thiết thật nếu xây dựng đúng đắn và hợp lí sẽ có tác dụng động viên, khuyến khích người lao động làm việc có năng suất.

Biến động giữa số liệu thiết thật với định mức (thực tế) sẽ có nhiều ý nghĩa đối với nhà quản lí vào việc kiểm soát.