Nhà tuyển dụng luôn xem mục tiêu nghề nghiệp là yếu tố đặc trưng vào CV. Bài viết đang giới thiệu một số trong những ví dụ kim chỉ nam công việc và nghề nghiệp giúp cho bạn dành được bộ CV như mong muốn. Nhưng đầu tiên, lúc chắt lọc viết mục tiêu nghề nghiệp, bạn nên để ý những vẻ ngoài sau:

KISS (Keep it short và simple):Nhà tuyển chọn dụng không muốn đọc một phương châm dài lê thê. Hãy chắc chắn rằng rằng mục tiêu của bạn đủ nlắp gọn gàng cùng logic. Thường thì một câu là đầy đủ, nên số lượng giới hạn từ bỏ ngữ về tối nhiều trong 150 từ bỏ.Bạn vẫn xem: triết lý nghề nghiệp tiếng anh là gì

Quý Khách vẫn xem: triết lý nghề nghiệp và công việc bởi giờ anh

WIIFT (What’s In It For Them): Mục tiêu của công ty đào bới mục tiêu tầm thường của nhà tuyển dụng, bởi chúng ta đang bán sức lao rượu cồn của chính mình với nhà tuyển chọn dụng là người thuê mướn các bạn. Nó cần được tập trung vào bài toán “What’s In It For Them”. Cung cung cấp đầy đủ công bố của doanh nghiệp mang đến công ty tuyển dụng biết phần đông gì mục tiêu công việc nhưng nhiều người đang tìm tìm, rất nhiều địa chỉ bạn mong muốn giành được sau đây.

Bạn đang xem: Định hướng nghề nghiệp tiếng anh là gì

Be specific: Việc làm cho và ngành nghề làm sao chúng ta muốn?


*

Dưới đó là 27 bí quyết viết kim chỉ nam nghề nghiệp một cách khách quan tự những người tìm vấn đề thực tiễn nhưng mà các bạn có thể tmê say khảo:

#1. OBJECTIVE: General Manager in an established và successful business.

#2. POSITION TARGETS: Director of Lean Manufacturing, Continuous Improvement Change Agent, Value Stream Manager, Lean Manufacturing Champion, Process Improvement Manager, Continuous Improvement Leader, Operations Manager & Management Process Improvement Consultant.

#3. PROFESSIONAL OBJECTIVE: To continue my career with an organization that will utilize my MANAGEMENT, SUPERVISION & ADMINISTRATIVE skills to benefit mutual growth và success.

#4. OBJECTIVE: I am currently looking for a full time position in an environment that offers a greater challenge, increased benefits for my family, và the opportunity to help the company advance efficiently và productively.

#5. OBJECTIVE: Director of Operations/General Manager

#6. JOB TARGET: My goal is lớn become associated with a company where I can utilize my skills & gain further experience while enhancing the company’s productivity and reputation.

#7. OBJECTIVE: To secure a position with a stable và profitable organization, where I can be a member of a team và utilize my business experience lớn the fullest.

#8. OBJECTIVE: To further my professional career with an executive màn chơi management position in a world class company. Seek to diversify my skills in another industry & as part of a larger organization. Relocation desirable.

#9. EMPLOYMENT OBJECTIVE: Long term consulting project or Permanent Position.

#10. OBJECTIVE: I am pursuing a career as an trương mục manager with limited overnight travel. I am seeking to deliver my research, analytical, as well as presentation skills that will benefit in volume, growth, br&, and profits.


*

#11. OBJECTIVE: To contribute superior project and operations management skills & experience in an IT Service Management role.

#13. OBJECTIVE: Seeking Position in systems/ or network engineering / Team Lead

#14. OBJECTIVE: Seek to work in an environment that will challenge me further; while allowing me lớn contribute to the continued growth và success of the organization. Obtain a position that will provide me the ability lớn apply my sales và work experience khổng lồ a growing industry. Look forward to working with a company that promotes unique products and services; và provides me with the opportunity lớn meet & exceed assigned sales goals. Consultative selling approach coupled with the energy và drive as an individual contributor with minimal supervision or team selling environment. Experience with quotas ranging from 15k per month to lớn 800k per year with excellent attainment.

Xem thêm: Tham Quan Tiếng Anh Là Gì - Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch

#15. OBJECTIVE: To lead, challenge and be challenged in a marketing strategy or business/market development position. Analyze and improve sale, sales & operational performance. Develop products, markets & relationships.

#16. OBJECTIVE: An able, enthusiastic, skilled, & reliable computer technician seeking a position that reflects my experience, skills, & personal attributes including dedication, meeting goals, creativity, and the ability lớn follow through.

#17. OBJECTIVE: Seeking a position in Management


*

#18. OBJECTIVE: To acquire a challenging position in an environment where I can best utilize my skills và education.

#19. OBJECTIVE: VICE PRESIDENT/DIRECTOR. Travel/Relocate Internationally. Operating business philosophy: Amazing things can be accomplished when no one cares who gets the credit.

#đôi mươi. OBJECTIVE: To further my experience and knowledge in the field of electronics và warehouse

#21. OBJECTIVE: Position at a leading organization as a financial analyst or trader và continue my education in the financial field by obtaining the CFA designation.

#22. OBJECTIVE: Obtain a management, analyst or consulting position, in the Healthcare IT industry.

#23. OBJECTIVE: To apply my expertise as ‘Marketing Director’ for a dynamic organization that encompasses hiring a sale director is an investment. An investment that is crucial khổng lồ the success of almost all aspects of the organization.

#24. OBJECTIVE: I am a consistent, hard-working, highly motivated person. I enjoy working with the public. I feel that I am a friendly, outgoing & dependable person. I feel it is crucial lớn demonstrate the importance of my job duties và expectations. I am looking lớn improve sầu my position in the work force, expvà my knowledge và skills. I am also looking to establish long term employment in a friendly environment.

#25. OBJECTIVE: Seeking employment in Transportation Coordination, Equipment Manager, but would enjoy discussing other available positions for which I am qualified.

#26. OBJECTIVE:A strong desire to lớn transkhung “as-is” organizations into “to-be” market và industry leaders. Additional interest in organizations looking to lớn exp& their global presence.


*

ULI chúc bạn ăn được điểm trong đôi mắt đơn vị tuyển dụng bởi phần lớn mẫu mã câu tiếng Anh phương châm nghề nghiệp trong CV.