Luật Doanh nghiệp là điều khoản chuyên ngành của nguyên lý tmùi hương mại – một giữa những lĩnh vực pháp luật đặc biệt kiểm soát và điều chỉnh buổi giao lưu của công ty lớn. Luật doanh nghiệp lớn hiện tại hành là cơ chế công ty lớn năm trước. Hãy cùng tracnghiem123.com khám phá về phép tắc doanh nghiệp lớn giờ Anh là gì nhé.

Bạn đang xem: Điều lệ hoạt động tiếng anh là gì

Định nghĩa hiện tượng công ty lớn giờ đồng hồ Anh là gì?

Enterprise Law is law giao dịch with the establishment, organization, restructuring, dissolution, và relevant activities of enterprises, including limited liability companies, joint-stoông xã companies, partnerships, private companies, và groups of enterprises.

(Luật doanh nghiệp lớn là phương tiện hiện tượng về việc ra đời, tổ chức triển khai quản lý, tổ chức triển khai lại, giải thể và hoạt động có tương quan của người tiêu dùng, bao hàm công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ thể cổ phần, đơn vị phù hợp danh với doanh nghiệp tứ nhân; điều khoản về đội công ty).

Từ vựng giờ Anh công ty xẻ sung

Private enterprise: Doanh nghiệp tư nhân.

State – own enterprise: doanh nghiệp lớn công ty nước.

Partnership: cửa hàng phù hợp danh.

Limited liability company: cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn

Joint-stoông chồng company: đơn vị CP.

Shareholder: cổ đông.

Founding shareholder: người đóng cổ phần sáng lập.

Dividend: cổ tức.

Certificate of Business registration: giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp lớn.

National business registration information system: khối hệ thống công bố tổ quốc về đăng kí công ty lớn.

Enterprise managers: bạn quản lý doanh nghiệp.

Founder: người Thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Foreign investor: nhà đầu tư quốc tế.

Stake: phần vốn góp.

Enterprise restructuring: tổ chức lại công ty.

Division: chia.

Partial division: Tách

Consolidation: phù hợp tuyệt nhất.

Acquisition: sáp nhập.

Voting capital: vốn gồm quyền biểu quyết.

Charter capital: vốn điều lệ.

Rights of enterprises: quyền của bạn.

Obligations of enterprises: nghĩa vụ của chúng ta.

The company’s charter: điều lệ công ty.

Internal rules and regulations: quy định quản lý nội cỗ.

Member register or shareholder register: sổ ĐK member hoặc sổ ĐK người đóng cổ phần.

Control Board: ban kiểm soát.

Accounting books: sổ kế toán

Accounting documents: chứng tự kế toán thù.

Annual financial: báo cáo tài chính

Board of Directors: hội đồng quản lí trị.

Controller: kiểm soát điều hành viên.

Director: người đứng đầu.

General Director: TGĐ.

Legal representative: bạn thay mặt đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Contracts prior khổng lồ business registration: vừa lòng đồng đăng kí doanh nghiệp lớn.

Application for registration: làm hồ sơ đăng kí công ty lớn.

Enterprise identification number: mã số công ty lớn.

Contributed assets: gia tài góp vốn.

Xem thêm: Nhã Nhạc Cung Đình Huế Tiếng Anh Là Gì, Tìm Hiểu Về Nhã

Assessing: định giá.

Branches: chi nhánh.

Representative sầu offices: văn phòng đại diện thay mặt.

Business locations: vị trí kinh doanh.

Headquarter: trụ slàm việc chính.

Enterprise’s seal: con vệt của khách hàng.

Resolutions of the Board of members : quyết nghị của hội đồng member.

Profit: lợi tức đầu tư.

President: quản trị.

Dismissal: miễn nhiệm.

Discharge: miễn nhiệm.

Shares: cổ phần.

Sold shares: CP đã phân phối.

Unsold shares: CP không bán.

General Meeting of Shareholders: đại hội đồng cổ đông.

Ordinary shares: CP rộng rãi.

Voting preference shares: cổ phần ưu đãi biểu quyết

Shares with preferred dividends: CP khuyến mãi cổ tức.

Redeemable preferred shares: cổ phần ưu đãi trả lại.

Share certificates: CP.

Certificates: chứng chỉ.

Book entries: bút tân oán ghi sổ.

Electronic data: dữ liệu điện tử.

Share offering: rao bán cổ phần.

Share transfer: chuyển nhượng ủy quyền cổ phần.

Bond issuance: thi công trái khoán.

Business corporations: tập đoàn lớn kinh tế tài chính.

General companies: tổng đơn vị.

Parent company: công ty người mẹ.

Subsidiaries: cửa hàng con.

Type of business: loại hình pháp luật.

Enterprise suspension: trợ thời kết thúc sale.

Dissolution: giải thể.

Bankruptcy: vỡ nợ.

Gorvernment: chính phủ nước nhà.

Business registration authorities: cơ sở đăng kí kinh doanh.

Converting thay đổi mô hình công ty.

https://drive.google.com/open?id=1Jie_4RgqmDommRbz0hIuundoxt6SY_5S

https://drive.google.com/open?id=1R_sfXhkUv1D8yqLboWghinqseIWaApEd


*
Khóa học giờ đồng hồ Anh dành cho bên quản lý – VIPhường. 1:1

tracnghiem123.com là tổ chức sâu xa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh cho tất cả những người đi làm duy...