Các điểm lẻ không thống kê trong bảng số liệu trên (Ví dụ: 1,58 ; 3,23; 2,16;…) là 3486 thí sinh.

Bạn đang xem: Phổ điểm thi chính thức năm 2017 đã được bộ giáo dục công bố

*

Tổng số thí sinh

833472

Điểm trung bình

5,51

Điểm trung vị

5,5

Số thí sinh có điểm


3. Môn Vật lí

*

Tổng số thí sinh

410067

Điểm trung bình

5,34

Điểm trung vị

5,25

Số thí sinh đạt


4. Môn Hóa học

*

Tổng số thí sinh

412573

Điểm trung bình

5,32

Điểm trung vị

5,25

Số thí sinh đạt


*

Tổng số thí sinh

398488

Điểm trung bình

4,75

Điểm trung vị

4,5

Số thí sinh đạt


*

Tổng số thí sinh

510441

Điểm trung bình

4,6

Điểm trung vị

4,5

Số thí sinh đạt


7. Môn Địa lí

*

Tổng số thí sinh

495946

Điểm trung bình

6,2

Điểm trung vị

6,25

Số thí sinh đạt


*

Tổng số thí sinh

432776

Điểm trung bình

7,8

Điểm trung vị

8

Số thí sinh đạt


9. Môn Tiếng Anh

*

Tổng số thí sinh

753892

Điểm trung bình

4,6

Điểm trung vị

4

Số thí sinh có điểm

II. Nhận xét chung

Sau khi phân tích dạng phổ điểm và các thông số thống kê, kết quả cho thấy:

- Dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn, điều này chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét tuyển vào các trường Đại học trong năm 2017.

Xem thêm: Cách Tính Phí Trả Nợ Trước Hạn Là Gì ? Công Thức Tính Phí Phạt Trả Nợ Trước Hạn

- Hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị, điều đó chứng minh tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPTQG năm 2017.

- Ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh có truyền thống “hiếu học”. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu hết ở các bài thi, môn thi. Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 40 – 60%. Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi THPT QG năm 2017. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền.