Học viện Tài chính là cơ sở giáo dục ĐH có sứ mệnh cung cấp các sản phẩm đào tạo với nghiên cứu và phân tích công nghệ tài chính – kế toán thù rất chất lượng cho làng mạc hội. Cùng Trường toàn quốc tìm hiểu thêm điểm chuẩn Học viện tài chính nhé.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 20trăng tròn

Điểm chuẩn Học viện Tài bao gồm 20đôi mươi diện xét tuyển phụ thuộc vào công dụng thi giỏi nghiệp THPT năm 2020như sau:

Mã ngành/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Tổ hòa hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển Tiêu chí phụ Điểm môn Toán
7340201C06 Hải quan và Logistics A01, D01, D07 31,17 ≥ 8,80

NV1-5

7340201C09 Phân tích tài chính

A01, D01, D07

31,80 ≥ 8,đôi mươi NV1-3
7340201C11Tài bao gồm doanh nghiệp A01, D01, D07 30,17≥ 9,40 NV1-4

7340302C21

Kế tân oán doanh nghiệp A01, D01, D07 30,57 ≥ 9,00

NV1-2

7340302C22 Kiểm toán A01, D01, D07 31,00 ≥ 9,00

NV1-8

7220201

Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07 32,70 ≥ 8,80

NV1

7310101

Kinh tế

A01, D01, D07

24,70

7340101

Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07

25,50

≥ 8,80

NV1-8

7340201

Tài chủ yếu – Ngân hàng A00, A01, D07

25,00

7340201D

Tài thiết yếu – Ngân hàngD01 25,00

7340301

Kế toán A00, A01,D07 26,20

7340301D

Kế toánD01 26,20

7340405

Hệ thống công bố quản lýA00, A01, D01, D0724,85≥ 8,60 NV1-4

Ghi chú:

Cách tính điểm xét tuyển:

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh lịch trình chuẩn và các chăm ngành nằm trong Chương thơm trình quality cao: Hải quan tiền & Logistics, Phân tích tài bao gồm, Tài chủ yếu công ty lớn, Kế toán thù công ty lớn, Kiểm toán thù (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển = <(Môn bao gồm x 2) + Môn 2 + Môn 3> + <Điểm ƯT (KV, ĐT)× 4/3, làm cho tròn mang lại 2 chữ số thập phân>;Đối với những ngành còn lại: Điểm xét tuyển = + Điểm ƯT (KV, ĐT).
Các nội dung bài viết tương tự