(tracnghiem123.com) - Điểm chuẩn Học viện Báo chí - Tuyên truyền năm nhâm thìn . Cập nhật nkhô nóng độc nhất vô nhị tác dụng điểm chuẩn Học viện Báo chí - Tuyên truyền năm 2016.

Sự kiện: Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2017


Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1D220301Triết học Mác-LêninVTD19
2D220301Triết học Mác-LêninVTA17.5
3D220301Triết học tập Mác-LêninVTS17.5
4525Chủ nghĩa xã hội khoa họcVTD18
5525Chủ nghĩa xóm hội khoa họcVTA17.5
6525Chủ nghĩa làng mạc hội khoa họcVTS17.5
7526Kinc tế bao gồm trịVTD21
8526Kinch tế thiết yếu trịVTA19
9526Kinh tế thiết yếu trịVTS19.5
10527Quản lý gớm tếVTD22.75
11527Quản lý khiếp tếVTA21.25
12527Quản lý tởm tếVTS21.25
13D220310Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamVST18.5
14D220310Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamVSA18.5
15D220310Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamVSD23.5
16D310202Xây dựng Đảng và Chính quyền công ty nướcVTD21.25
17D310202Xây dựng Đảng với Chính quyền bên nướcVTAtrăng tròn.5
18D310202Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nướcVTS20
19530Quản lý chuyển động tứ tưởng - văn hóaVTD20
20530Quản lý vận động tư tưởng - văn uống hóaVTA18.5
21530Quản lý hoạt động tư tưởng - văn uống hóaVTS19
22531Chính trị phân phát triểnVTD19.5
23531Chính trị vạc triểnVTA18.5
24531Chính trị phát triểnVTS19
25532Quản lý làng mạc hộiVTD21
26532Quản lý làng hộiVTAtrăng tròn.5
27532Quản lý làng hộiVTSđôi mươi.25
28533Tư tưởng Hồ Chí MinhVTD18.5
29533Tư tưởng Hồ Chí MinhVTA17.5
30533Tư tưởng Hồ Chí MinhVTS17.5
31535Văn uống hóa phát triểnVTDđôi mươi.5
32535Văn hóa vạc triểnVTA19.5
33535Văn hóa vạc triểnVTS19.5
34536Chính sách côngVTD19.75
35536Chính sách côngVTA19
36536Chính sách côngVTS19
37537Khoa học làm chủ công ty nướcVTD21
38537Khoa học tập làm chủ nhà nướcVTA19.75
39537Khoa học làm chủ đơn vị nướcVTS20
40D320401Xuất bảnVTD22.75
41D320401Xuất bảnVTA22
42D320401Xuất bảnVTS22
43D310301Xã hội họcVTD22
44D310301Xã hội họcVTA20.75
45D310301Xã hội họcVTSđôi mươi.5
46D760101Công tác xã hộiVTD22
47D760101Công tác thôn hộiVTA22
48D760101Công tác làng hộiVTS21.5
49610Quan hệ quốc tếAVD29.5
50610Quan hệ quốc tếAVT29.25
51610Quan hệ quốc tếAVS29.25
52D360708Quan hệ công chúngAVD30.5
53D360708Quan hệ công chúngAVT30
54D360708Quan hệ công chúngAVS30.5
55D320110Quảng cáoAVT28.5
56D320110Quảng cáoAVD28.5
57D320110Quảng cáoAVS28.5
58D220201Ngôn ngữ AnhAVD29
59D220201Ngôn ngữ AnhAVT29.5
60D220201Ngôn ngữ AnhAVS29
61602Báo chíVNKS21.5
62602Báo chíVNKA19.5
63602Báo chíVNKT21
64606Quay phyên ổn truyền hìnhVNKS19
65606Quay phlặng truyền hìnhVNKA19
66606Quay phyên truyền hìnhVNKT19
67607Ảnh báo chíVNKS20
68607Ảnh báo chíVNKA19
69607Ảnh báo chíVNKT20

Tmê mẩn khảo kết quả điểm chuẩn chỉnh năm 2015:

Xem thêm: Bột Kim Tuyến Tiếng Anh Là Gì ? Thêu Kim Tuyến Trong Tiếng Anh Là Gì

Học viện Báo chí - Tulặng truyền
Mã trường: HBT
STTMã ngànhTên ngànhKhối hận thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Quảng cáoAVD29Điểm chuẩn chỉnh chính thức
2Quan hệ công chúngAVD29.5Điểm chuẩn chỉnh chính thức
3Quan hệ thiết yếu trị và truyền thông quốc tếAVD29Điểm chuẩn bao gồm thức
4Thông tin đối ngoạiAVD29.5Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
5Ngôn ngữ AnhAVD29.5Điểm chuẩn bao gồm thức
6tin tức đối ngoạiAVD29Điểm chuẩn chính thức
7Quan hệ chính trị cùng truyền thông media quốc tếAVD29Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
8Quan hệ công chúngAVD29Điểm chuẩn thiết yếu thức
9Quảng cáoAVD29Điểm chuẩn bao gồm thức
10Ngôn ngữ AnhAVD29.5Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
11tin tức đối ngoạiAVD29Điểm chuẩn chính thức
12Quan hệ bao gồm trị và truyền thông media quốc tếAVD29Điểm chuẩn chủ yếu thức
13Quan hệ công chúngAVD29Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
14Quảng cáoAVD29Điểm chuẩn thiết yếu thức
15Ngôn ngữ AnhAVD29.5Điểm chuẩn chính thức
16Báo inVNL21.5Điểm chuẩn thiết yếu thức
17Ảnh báo chíVNL21Điểm chuẩn chỉnh chính thức
18Báo phân phát thanhVNL21Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
19Báo truyền hìnhVNL23Điểm chuẩn bao gồm thức
20Quay phyên truyền hìnhVNL19.5Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
21Báo mạng điện tửVNL22Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
22Báo chí nhiều pmùi hương tiệnVNL22Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
23Báo inVNL20Điểm chuẩn bao gồm thức
24Hình ảnh báo chíVNL19Điểm chuẩn chỉnh chính thức
25Báo vạc thanhVNL20Điểm chuẩn chính thức
26Báo truyền hìnhVNL21.5Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
27Quay phyên ổn truyền hìnhVNL19Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
28Báo mạng điện tửVNLđôi mươi.5Điểm chuẩn chỉnh chính thức
29Báo chí nhiều pmùi hương tiệnVNL21Điểm chuẩn bao gồm thức
30Báo inVNL21Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
31Ảnh báo chíVNL19.5Điểm chuẩn chỉnh chính thức
32Báo phạt thanhVNL20Điểm chuẩn bao gồm thức
33Báo truyền hìnhVNL24.5Điểm chuẩn thiết yếu thức
34Quay phyên ổn truyền hìnhVNL19Điểm chuẩn thiết yếu thức
35Báo mạng năng lượng điện tửVNLtrăng tròn.5Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
36Báo chí nhiều phương tiệnVNL21Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
37Quản lý xóm hộiVTD21Điểm chuẩn chính thức
38Tư tưởng Hồ Chí MinhVTD18Điểm chuẩn bao gồm thức
39Chính sách côngVTD18Điểm chuẩn thiết yếu thức
40Văn hóa vạc triểnVTD18Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
41Triết học Mác - LêninVTD18Điểm chuẩn chính thức
42Chủ nghĩa buôn bản hội khoa họcVTD18Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
43Kinh tế bao gồm trị Mác - LêninVTD20.5Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
44Quản lý kinh tếVTD22.5Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
45Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamVTD18Điểm chuẩn bao gồm thức
46Xây dựng Đảng cùng Chính quyền Nhà nướcVTD19Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
47Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóaVTD18Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
48Chính trị phạt triểnVTD18Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
49Công tác làng hộiVTD21.25Điểm chuẩn chủ yếu thức
50Khoa học quản lý đơn vị nướcVTD19.5Điểm chuẩn chủ yếu thức
51Xuất bảnVTD21.75Điểm chuẩn chủ yếu thức
52Xã hội họcVTDtrăng tròn.75Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
53Triết học Mác - LêninVTD17.5Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
54Chủ nghĩa thôn hội khoa họcVTD17.5Điểm chuẩn chỉnh chính thức
55Kinh tế bao gồm trị Mác - LêninVTD18.5Điểm chuẩn chỉnh chính thức
56Quản lý khiếp tếVTDtrăng tròn.5Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
57Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamVTD17.5Điểm chuẩn chủ yếu thức
58Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nướcVTD18.5Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
59Quản lý chuyển động tư tưởng - văn uống hóaVTD17.5Điểm chuẩn bao gồm thức
60Chính trị phát triểnVTD17.5Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
61Quản lý xóm hộiVTD19Điểm chuẩn chính thức
62Tư tưởng Hồ Chí MinhVTD17.5Điểm chuẩn chủ yếu thức
63Văn hóa phân phát triểnVTD17.5Điểm chuẩn chủ yếu thức
64Chính sách côngVTD18Điểm chuẩn chính thức
65Khoa học tập quản lý công ty nướcVTD18Điểm chuẩn thiết yếu thức
66Xuất bảnVTD21Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
67Xã hội họcVTDtrăng tròn.75Điểm chuẩn chủ yếu thức
68Công tác làng hộiVTDtrăng tròn.5Điểm chuẩn chủ yếu thức
69Triết học Mác - LêninVTD18Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
70Chủ nghĩa xã hội khoa họcVTD18Điểm chuẩn chủ yếu thức
71Kinh tế chủ yếu trị Mác - LêninVTD19Điểm chuẩn chỉnh chính thức
72Quản lý tởm tếVTD21Điểm chuẩn chính thức
73Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamVTD18Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
74Xây dựng Đảng với Chính quyền Nhà nướcVTD19Điểm chuẩn thiết yếu thức
75Quản lý chuyển động tư tưởng - vnạp năng lượng hóaVTD18Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
76Chính trị phân phát triểnVTD18Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
77Quản lý thôn hộiVTD18.5Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức
78Tư tưởng Hồ Chí MinhVTD18Điểm chuẩn chính thức
79Vnạp năng lượng hóa phân phát triểnVTD17.5Điểm chuẩn chính thức
80Chính sách côngVTD18Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức
81Khoa học tập quản lý nhà nướcVTD18Điểm chuẩn bao gồm thức
82Xuất bảnVTD21Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức
83Xã hội họcVTDđôi mươi.75Điểm chuẩn chính thức
84Công tác buôn bản hộiVTD20Điểm chuẩn chỉnh chính thức

Theo chính sách của Học viện Báo chí cùng Tuyên truyền, năm năm ngoái, thí sinch thi vào các siêng ngành báo chí truyền thông (báo in, hình ảnh báo chí truyền thông, báo phát thanh khô, báo tivi, quay phlặng vô tuyến, báo mạng điện tử, báo chí truyền thông nhiều phương thơm tiện) được xét tuyển theo các tổ hợp môn thi: Vnạp năng lượng - Năng khiếu báo chí - Tân oán, Văn uống - Năng khiếu báo chí truyền thông - Lịch sử, Văn uống - Năng năng khiếu báo chí truyền thông - Tiếng Anh, trong số ấy môn thi năng khiếu sở trường báo chí truyền thông vì Học viện ra đề, chấm thi cùng các môn còn sót lại sử dụng hiệu quả của kỳ thi trung học phổ thông đất nước.

Năm 2015, đề thi năng khiếu sở trường để lấy điểm cùng cùng với tổng hợp 2 môn xét tuyển vào 7 chăm ngành của HV báo mạng Tulặng truyền đã gây được sự để ý của khá nhiều tín đồ đặc biệt là những người dân vận động trong nghành báo chí vì cho rằng đề thi cạnh tranh đối với một học viên trung học phổ thông.

Bài thi năng khiếu sở trường báo chí truyền thông bao gồm 2 phần thi trắc nghiệm với từ bỏ luận, tổng thời gian làm cho bài 150 phút ít. Phần trắc nghiệm (3 điểm) có 30 câu hỏi kiểm tra đọc biết bình thường về kiến thức buôn bản hội; phần thi từ bỏ luận (7 điểm) bao gồm 2 thắc mắc. Câu 1 thưởng thức tiến hành phần đông biến đổi quan trọng để phần vnạp năng lượng bản nói tới bài hát Tiến quân ca đúng chuẩn, cụ thể, mạch lạc rộng. Câu 2 yêu cầu viết bài luận buổi tối nhiều 500 chữ trình bày cách nhìn cá thể về vụ việc một số bên báo tsi gia đàm luận, áp dụng đọc tin từ bỏ hồ hết bình luận ác ý, công kích, chê bai bên trên mạng xã hội về nhân vật dụng, sự kiện nhỏng một nguồn tin chính thức đến tác phđộ ẩm báo mạng của chính bản thân mình.