TTO - Học viện Báo chí cùng tuyên truyền sẽ chấp thuận công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo kia, chuyên ngành có điểm chuẩn chỉnh tối đa kân hận C là báo truyền hình: 23 điểm.

quý khách sẽ xem: điểm chuẩn chỉnh học viện chuyên nghành báo chí tuyên ổn truyền 2013
*

Thí sinh tham gia dự thi ĐH năm trước đó - Ảnh: TTO"

Tên ngành/ chuyên ngành

Kăn năn C

Khối D1

Triết Mác-Lênin

16.5

17

Chủ nghĩa xã hội khoa học

16.5

16.5

Kinc tế chính trị Mác-Lênin

16.5

16.5

Quản lý ghê tế

18

19

Lịch sử Đảng

17

Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền đơn vị nước

21

18.5

Quản lý văn hóa tư tưởng

18

17

Chính trị phát triển

17

17

Quản lý xã hội

20.5

17

Tư tưởng HCM

16.5

17

Giáo dục đào tạo lý luận chủ yếu trị

17.5

17

Văn hóa và phát triển

20

18.5

Chính sách công

17

17

Khoa học cai quản công ty nước

20.5

18

Báo in

21.5

21

Báo ảnh

đôi mươi.5

19

Báo phát thanh

21

17

Báo truyền hình

23

21.5

Quay phim truyền hình

19

17.5

Báo mạng điện tử

21.5

22

Báo chí nhiều pmùi hương tiện

20

19.5

Xuất bản

trăng tròn.5

19.5

Xã hội học

17

17.5

Thông tin đối ngoại

22

21

Quan hệ chính trị cùng media quốc tế

20

20

Công tác làng hội

22

đôi mươi.5

Quan hệ công chúng

22

22

Quảng cáo

17.5

17.5

Ngôn ngữ Anh

18

Ngành/chăm ngành

Kân hận C

Kân hận D

Chỉ tiêu

Mức điểm

Chỉ tiêu

Mức điểm

Triết học Mác-Lênin

12

18

Chủ nghĩa xã hội khoa học

11

17,5

16

17,5

Kinc tế thiết yếu trị Mác-Lênin

12

17,5

15

17,5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11

18

Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

17,5

8

18

Xã hội học

9

18,5

Chính sách công

5

18

Thời gian dấn làm hồ sơ xét tuyển lần 1 từ ngày 10-8 cho đến khi kết thúc ngày 30-8. Sau Lúc xét tuyển chọn nguyện vọng 2 lần 1, giả dụ vẫn còn tiêu chuẩn, học viện chuyên nghành đã tổ chức triển khai xét tuyển ước vọng 2 những đợt kế tiếp với sẽ sở hữu thông báo sau.