Nghiên cứu vớt công nghệ tiếng Anh là gì?

Scientific retìm kiếm (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Nghiên cứu vãn khoa học

Nghĩa giờ đồng hồ Anh: Scientific research

(Nghĩa của phân tích khoa học vào tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Science reseach.

Bạn đang xem: Đề tài nghiên cứu khoa học tiếng anh là gì

quý khách vẫn xem: Khoa học tập giờ anh là gì

Ví dụ:

Vì ý muốn giữ lại niềm tin như thế, một số trong những nhà nghiên cứu công nghệ đang ra quyết định bỏ qua nghiên cứu sâu rộng của các đơn vị phân tích công nghệ bao gồm chủ kiến trái ngược với đều mang ttiết cnạp năng lượng bản trong số học thuyết của mình về xuất phát sự sống.

To uphold such beliefs, some scientific retìm kiếm choose to ignore the extensive sầu research of other scientific retìm kiếm who contradict the theoretical foundations for their theories on the origin of life.

 

Dù không là sách giáo khoa về khoa học, mỗi lúc bàn đến các vấn đề nghiên cứu và phân tích khoa học đông đảo phù hợp với kỹ thuật được kiểm chứng cùng không có các quan điểm sai lầm, hầu hết lý thuyết vô lý thông dụng vào ngày xưa.

Although is not a science textbook, whenever it touches on scientific retìm kiếm matters, it is in harmony with proven science and is free from the mistaken views và absurd theories prevalent at the time of its writing.

 

Do đó, trong cả Khi áp dụng phương thức phân tích công nghệ mà toàn bộ những kỹ thuật gia dùng để lập ra một triết lý khoa học, bọn họ vẫn có thể trọn vẹn tin chắc vào sự ứng nghiệm của những lời tiên tri về những đổi thay vắt tương lai.

Thus, even applying the scientific research method used by all scientists lớn establish a scientific theory, we can have sầu complete confidence in the fulfillment prophecies that pertain lớn future events.

 

Bình luận chung về tính chất phù hợp của các nghiên cứu và phân tích khoa học, John Horgan, bạn chuyên viết về chủ đề nghiên cứu và phân tích khoa học dấn xét: “lúc chưa tồn tại vật chứng chắc hẳn rằng, họ không nên trinh nữ ngùng dựa vào thừa nhận thức thông thường”.

Xem thêm: Bài Học Cho Doanh Nhân Phải Dựng Văn Hóa Doanh Nhân Là Gì ? Nhân Tố Cấu Thành

Commenting in general on the validity of scientific research, scientific retìm kiếm writer John Horgan observed: “When the evidence is tentative sầu, we should not be embarrassed khổng lồ hotline on comtháng sense for guidance.”

 

Và nếu bạn gồm ý muốn ao ước chọn nghề nghỉ ngơi nghành nghề dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghệ thì chúng ta cũng có thể tham khảo ý kiến của ai giỏi rộng cô giáo dạy dỗ môn kỹ thuật cho mình đây?

And if you 're thinking about going inkhổng lồ a career in scientific retìm kiếm, who better to lớn ask about the field than your science teacher?

 

When Albert Einstein published his special theory of relativity in 1900, he and many other scientific research believed that the universe consisted of just one galaxy.

 

Chúng tôi là hầu hết công ty phân tích công nghệ, bởi vì vậy Shop chúng tôi dùng sự trí tuệ sáng tạo khoa học

We were all scientific retìm kiếm, so we used our scientific creativity

 

Dù nghiên cứu và phân tích công nghệ đã đoạt đa số bước tiến đáng kể, tuy nhiên những đơn vị nghiên cứu và phân tích công nghệ công nhận rằng có rất nhiều điều chúng ta chưa chắc chắn cùng có lẽ rằng không lúc nào hiểu rằng.

Scientific research has made tremendous progress, but many scientific research recognize that there are still many unknowns & perhaps unknowables.

 

Trong đa số trong thời gian nghiên cứu khoa học, tôi trước đó chưa từng gặp gỡ yêu cầu xích míc làm sao giữa một sự kiện công nghệ đã có được xác minch với sự dạy dỗ.

In my years of doing scientific retìm kiếm, I have never encountered a conflict between a proved scientific fact and a teaching.

 

Những lời thông thường tầm thường này góp những nhà phân tích kỹ thuật có thời cơ khẳng định niên đại của quả đât đồ hóa học theo hồ hết nguyên tắc cân xứng với công nghệ.

That general statement allows scientific research lớn determine the age of the physical world according khổng lồ sound scientific principles.

 

What I want us to vày is to lớn keep up the scientific retìm kiếm và even get more scientific retìm kiếm in there.