chain giờ Anh là gì?

chain tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu với hướng dẫn phương pháp áp dụng chain vào giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Dây xích tiếng anh là gì


Thông tin thuật ngữ chain tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

*
chain(phân phát âm rất có thể chưa chuẩn)
Hình ảnh cho thuật ngữ chain

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh siêng ngành

Định nghĩa - Khái niệm

chain tiếng Anh?

Dưới đây là tư tưởng, khái niệm cùng giải thích biện pháp sử dụng từ bỏ chain vào tiếng Anh. Sau Khi gọi dứt ngôn từ này chắc chắn là bạn sẽ biết từ chain giờ đồng hồ Anh tức là gì.

Xem thêm: Phần Lớn Tiếng Anh Là Gì - Phần Lớn Trong Tiếng Anh Là Gì

chain /tʃein/* danh từ- dây, xích- dãy, chuỗi, loạt=a chain of mountains+ một hàng núi=a chain of events+ một loạt những sự kiện- thước dây (để đo chiều dài); dây (chiều nhiều năm của thước dây, bằng 20m115)- dây chuyền sản xuất (thao tác làm việc...)=khổng lồ form a chain+ làm cho thành dây chuyền, đứng thành dây chuyền- (số nhiều) xiềng xích=to lớn break the chains+ phá xiềng xích* nước ngoài hễ từ- xích lại, trói buộc, buộc chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))- ngáng dây (qua con đường phố...)- đo bằng thước dâychain- (Tech) chuỗi, dây chuyền sản xuất, dây xích; nối kết ký lục; chuỗi vận hành; theo thứ tự (tt)chain- dây xích, dây chuyền chuỗi- c. of syzygies (đại số) xích - atternating c. dây xích đan, dây chuyền sản xuất đan- finite c. (xác suất) xích hữu hạn- Marcop (xác suất) xích Maccốp- normal c. dây chuyền sản xuất chuẩn chỉnh tắc- reducible c. (đại số) dây chuyền khả quy- smallest c. (tô pô) dây chuyền nhỏ nhất

Thuật ngữ tương quan cho tới chain

Tóm lại văn bản chân thành và ý nghĩa của chain trong giờ đồng hồ Anh

chain tất cả nghĩa là: chain /tʃein/* danh từ- dây, xích- dãy, chuỗi, loạt=a chain of mountains+ một hàng núi=a chain of events+ một loạt những sự kiện- thước dây (nhằm đo chiều dài); dây (chiều dài của thước dây, bởi 20m115)- dây chuyền sản xuất (thao tác...)=lớn size a chain+ có tác dụng thành dây chuyền sản xuất, đứng thành dây chuyền- (số nhiều) xiềng xích=lớn break the chains+ phá xiềng xích* ngoại đụng từ- xích lại, trói buộc, buộc chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))- ngáng dây (qua mặt đường phố...)- đo bởi thước dâychain- (Tech) chuỗi, dây chuyền sản xuất, dây xích; nối kết ký kết lục; chuỗi vận hành; lần lượt (tt)chain- dây xích, dây chuyền sản xuất chuỗi- c. of syzygies (đại số) xích - atternating c. dây xích đan, dây chuyền đan- finite c. (xác suất) xích hữu hạn- Marcop (xác suất) xích Maccốp- normal c. dây chuyền sản xuất chuẩn chỉnh tắc- reducible c. (đại số) dây chuyền sản xuất khả quy- smallest c. (tô pô) dây chuyền sản xuất nhỏ dại nhất

Đây là biện pháp cần sử dụng chain tiếng Anh. Đây là một trong những thuật ngữ Tiếng Anh siêng ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2021.

Cùng học tập tiếng Anh

Hôm nay các bạn sẽ học được thuật ngữ chain tiếng Anh là gì? cùng với Từ Điển Số rồi đề nghị không? Hãy truy cập tracnghiem123.com để tra cứu vãn ban bố những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...tiếp tục được cập nhập. Từ Điển Số là 1 trong những trang web giải thích ý nghĩa từ điển siêng ngành hay được sử dụng cho các ngôn ngữ chính trên quả đât.

Từ điển Việt Anh

chain /tʃein/* danh từ- dây tiếng Anh là gì? xích- hàng giờ Anh là gì? chuỗi tiếng Anh là gì? loạt=a chain of mountains+ một hàng núi=a chain of events+ hàng loạt các sự kiện- thước dây (nhằm đo chiều dài) tiếng Anh là gì? dây (chiều lâu năm của thước dây giờ Anh là gì? bằng 20m115)- dây chuyền (thao tác...)=to khung a chain+ có tác dụng thành dây chuyền sản xuất tiếng Anh là gì? đứng thành dây chuyền- (số nhiều) xiềng xích=to break the chains+ phá xiềng xích* nước ngoài rượu cồn từ- xích lại giờ Anh là gì? trói buộc giờ đồng hồ Anh là gì? buộc chặt ((nghĩa đen) & tiếng Anh là gì? (nghĩa bóng))- ngáng dây (qua con đường phố...)- đo bởi thước dâychain- (Tech) chuỗi giờ đồng hồ Anh là gì? dây chuyền sản xuất giờ Anh là gì? dây xích giờ Anh là gì? nối kết ký kết lục giờ Anh là gì? chuỗi vận hành tiếng Anh là gì? thứu tự (tt)chain- dây xích giờ Anh là gì? dây chuyền sản xuất chuỗi- c. of syzygies (đại số) xích - atternating c. dây xích đan giờ đồng hồ Anh là gì? dây chuyền sản xuất đan- finite c. (xác suất) xích hữu hạn- Marcop (xác suất) xích Maccốp- normal c. dây chuyền sản xuất chuẩn chỉnh tắc- reducible c. (đại số) dây chuyền sản xuất khả quy- smallest c. (tô pô) dây chuyền sản xuất bé dại nhất