Một năm tiếp theo, ông trúng cử làm đại diện cho Nièvre trong Thượng viện, chỗ ông là một trong những phần của Nhóm Dân nhà cánh Tả.

Bạn đang xem: Đại diện thương mại tiếng anh là gì


One year later, he was elected khổng lồ represent Nièvre in the Senate, where he was part of the Group of the Democratic Left.
Kirk được Tổng thống Baraông chồng Obama đề cử có tác dụng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cùng vào ngày 18 tháng 3 năm 2009, với được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn vào một cuộc bỏ thăm cùng với Xác Suất 92-5.
Kirk was nominated by President Baraông xã Obama to serve as U.S. Trade Representative và on March 18, 2009, & was confirmed by the U.S. Senate in a 92–5 confirmation vote.
Chẳng hạn, đưa sử một học viên ngơi nghỉ trường được cử có tác dụng đại diện đến toàn trường đứng chào cờ trên cột cờ trong những lúc đông đảo học viên không giống nghỉ ngơi trong lớp được đề nghị đứng nghiêm.
For example, suppose one student in a school is selected to lớn represent the whole school and he salutes the flag outside at a flag pole while the other students are expected lớn stand at attention inside the classroom.
Vào ngày 3 tháng 1 năm 2017, Tổng thống đắc cử Donald J. Trump tuim bố rằng ông dự tính đề cử Lighthizer có tác dụng Đại diện tmùi hương mại Hoa Kỳ của mình.
On January 3, 2017, President-elect Donald Trump announced that he intended to nominate Lighthizer as his U.S. Trade Representative.
Vào năm 14 tuổi, Khalid bin Abdulaziz được Ibn Saud cử làm tín đồ đại diện mang đến vị trí những cỗ lạc hoang mạc để lắng tai những côn trùng quan tâm và sự việc của họ.
Aged 14, Khalid bin Abdulaziz was sent by Ibn Saud as his representative khổng lồ the desert tribes to lớn hear their concerns và problems.
Năm 2011, bà tsi mê gia bao gồm trị, bằng cách tranh con cử thành công xuất sắc có tác dụng Đại diện đàn bà của quận Bulambuli trong Quốc hội Uganda lần lắp thêm 9 (2011 - 2016).
In 2011, she entered elective politics, by successfully contesting for the Bulambuli District Women"s Representative in the 9th Ugandan Parliament (2011 - 2016).
Một thầy tu Dòng Phanxicô tên gọi Luis Sotelo, cải đạo trên một vùng ngày nay là Tokyo, tngày tiết phục phụ vương nhỏ Tokugawa Ieyasu cùng Tokugawa Hidetada cử ông làm cho đại diện cho tới Tân Tây Ban Nha (Mexico) trên một chiến thuyền của Tướng quân Shōgun, với mục tiêu tương tác hiệp ước tmùi hương mại .
A Franciscan friar named Luis Sotelo, who was proselytizing in the area of what is now modern Tokyo, convinced Tokugawa Ieyasu & his son Tokugawa Hidetada to lớn send him as a representative to New Spain (Mexico) on one of their ships, in order khổng lồ advance the trade treaty.
Trong cuộc bầu cử mon 11 năm 1932, bà được thai làm cho đại diện mang lại quận Mayagüez tại Hạ viện Puerto lớn Rico.
In the November 1932 elections, she was elected khổng lồ represent the district of Mayagüez in the House of Representatives of Puerto Riteo.
Ông liên tục làm câu hỏi trên xây dựng ban đầu của bản thân mình, cơ mà sau khoản thời gian vợ ông chết thật vào khoảng thời gian 1782, ông vẫn tách Monticello vào năm 1784 nhằm sang Pháp với tư biện pháp được cử làm công sứ đại diện mang lại chính phủ nước nhà Mỹ trẻ trung bấy tiếng.
After his wife"s death in 1782, Jefferson left Monticello in 1784 to lớn serve as Minister of the United States to lớn France.
During the năm nhâm thìn parliamentary elections Babirye was elected as the Woman Representative for Buyende District.
Chatichai was elected thành viên of parliament, representing a constituency in Nakhon Ratchasima Province.
Năm 2003, ông ra tnhóc con cử nghỉ ngơi Duma Quốc gia đồ vật tư cùng được thai làm đại diện của Balakovo, vùng Saratov.
In 2003 he ran for a seat in the fourth State Duma & was elected as a representative of Balakovo, Saratov region.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh, Bài 1: (Hay Nhất)


Trong cuộc tổng tuyển chọn cử ngày 8 mon 5 năm 1995, bà được bầu làm nghị viên đại diện đến Leyte, dù buộc phải đương đầu cùng với vụ kiện cảm thấy không được tư bí quyết cơ mà Tòa án tối cao Philippines đang tuim bà tất cả đủ tứ bí quyết.
On 8 May 1995, she was elected as a congresswoman of Leyte, representing the first district, despite facing a disqualification lawsuit in which the Supreme Court ruled in her favor.
Năm 2018, López Obrador lại chạy đua vào mẫu ghế tổng thống, là ứng cử viên đại diện đến "Cùng nhau ta làm yêu cầu lịch sử" (tiếng Tây Ban Nha: Juntos Haremos Historia>, liên minch giữa Đảng Lao động cánh tả, Đảng Hội ngộ Xã hội cánh hữu, và MORENA.
López Obrador was a candidate for the third time in the 2018 presidential election, representing Juntos Haremos Historia, a coalition of the left-wing Labor Party, right-wing Social Encounter Party, và MORENA.
Sau 4 năm làm đại biểu Tsi Nghị viện, Ishihara thường xuyên tnhãi ranh cử đại biểu củaChúng Nghị viện, đại diện mang đến Quận 2 Tōkyō và lại trúng cử.
After four years in the upper house, Ishihara ran for the House of Representatives representing the second district of Tokyo, & again won election.
Bài chi tiết: Quan hệ nước ngoài của chính phủ Vichy Hoa Kỳ trao mang lại cơ quan chỉ đạo của chính phủ Vichy sự công nhận ngoại giao toàn diện, cử Đô đốc William D. Leahy tới Pháp làm Đại sứ đọng.
The United States granted Vichy full diplomatic recognition, sending Admiral William D. Leahy to France as ambassador.
Lúc chức vị vị thai cử của ông bị bãi bỏ do biến hóa rỡ giới, ông đã tra cứu tìm một khu vực không giống để làm đại diện, và ông đang không được lựa chọn trong sáu khu vực bầu cử cho tới Lúc được lựa chọn đại diện mang lại Old Bexley với Sidcup.
When his constituency was lớn be abolished in the boundary changes, he sought out another constituency lớn represent, failing to lớn be selected in six constituencies until being selected for Old Bexley and Sidcup.
Sau Lúc chấm dứt nhiệm kỳ, Matthei được thai làm thượng nghị sĩ năm 1997, đại diện cho khu vực trường đoản cú quản ngại Coquimbo, với được tái đắc cử vào khoảng thời gian 2005.
Upon completion of her term, Matthei was elected senator in 1997, representing the Coquimbo Region, being re-elected in 2005.
Tại Holyrood, Glasgow được đại diện do mười sáu MSPhường, trong các số đó gồm chín bạn được bầu để đại diện cho những cử tri thành viên từng tư năm một lượt bằng phương pháp sử dụng lần thứ nhất vào thừa khứ đọng, với bảy tín đồ được bầu làm member bổ sung vào khoanh vùng, theo cách đại diện Xác Suất.
In Holyrood, Glasgow is represented by sixteen MSPs, of whom nine are elected lớn represent individual constituencies once every four years using first-past-the-post, and seven are elected as additional regional members, by proportional representation.
Ông đã làm dân biểu Quốc hội New Zeal& đại diện đến cử tri của Quanh Vùng bầu cử Helensville của Auckland nhỏng một trong số ít những member Đảng Dân tộc new của quốc hội vào cuộc bầu cử năm 2002 sau thất bại to của Đảng Dân tộc.
Key entered the New Zeal& Parliament representing the Auckland electorate of Helensville as one of the few new National members of parliament in the election of 2002 following National"s significant defeat of that year.
Ông đã được bổ nhiệm làm thđộ ẩm phán quận trong thời điểm 1909 với đại biểu Hạ viện Hoa Kỳ đại diện đơn vị chức năng thai cử số một của Kentucky vào khoảng thời gian 1912.
He was chosen County Judge/Executive sầu in 1909 & U.S. representative from Kentucky"s First District in 1912.
Sau đó, bà được cử có tác dụng Đại sứ đọng Jamaica trên Cộng hòa Liên bang Đức từ bỏ 1987 mang đến 1992 lúc bà cũng đại diện đến giang sơn của bản thân mình là Đại sứ ko thường xuyên trú tại Israel, Hà Lan,Thụy Sĩ với Tòa thánh.
Then she was posted as Jamaica"s Ambassador to the Federal Republic of Germany from 1987 lớn 1992 when she also represented her country as Non-resident Ambassador khổng lồ Israel, the Netherlands, Switzerl&, & the Holy See.
Theo kết quả của cuộc thai cử quốc hội năm 1907, cử tri Phần Lan đã thai 19 thiếu phụ làm thành viên nữ giới đầu tiên của một quốc hội đại diện; họ sẽ nhậm chức vào thời điểm cuối năm kia.
As a result of the 1907 parliamentary elections, Finland"s voters elected 19 women as the first female members of a representative parliament; they took their seats later that year.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M