(Giê-rê-ngươi 7:18, 31) Tại sao Giê-rê-mi lại chọn con cò để dạy fan Do Thái bất trung một bài học thiết thực?
Và ao ước rằng hình ảnh nhỏ cò đã nhắc các bạn luôn luôn thức giấc thức trước các biến nắm thế giới đánh dấu thời kỳ của họ.

Bạn đang xem: Con cò tiếng anh là gì


Vì cố kỉnh, con cò rất thích hợp được sử dụng để triển khai một bài học đích đáng mang lại dân Y-sơ-ra-ên ương nlép và bất trung.
Các Xì Trum còn sử dụng con cò để đi mặt đường xa (nlỗi đi mang đến nơi Johan và Pirlouit sống) hay update báo cáo nhân loại phía bên ngoài.
The Smurfs themselves use storks in order to travel long distances, such as to lớn the kingdom where Johan & Pirlouit live sầu, and keep up-to-date with events in the outside world.
(Ê-phê-sô 4:24, NW) Đúng, nhân biện pháp new giúp họ trung thành, mà lại bọn họ cũng có thể học được một bài học về sự trung thành với chủ tự nhỏ cò.
(Ephesians 4:24) Yes, the new personality helps us khổng lồ be loyal, but we can also learn a lesson about loyalty from the stork.
Đối cùng với dân Y-sơ-ra-ên, nhỏ cò, cùng duy nhất là cò Trắng, là 1 trong hình hình họa quen thuộc Khi bọn chúng di cư qua mọi xứ mà Kinh Thánh nói đến.
To the Israelites, the stork, and especially the Trắng stork, was a familiar sight as it migrated through Bible lands.
Sau khi trú đông trong những vùng ấm áp hơn, phần lớn các nhỏ cò, không còn năm này sang trọng năm không giống, thường trnghỉ ngơi về cùng một đội nhưng mà bọn chúng đã từng có lần làm việc trước đây.
After wintering in warmer regions, most storks return year after year, often to lớn the same nest that they have used before.

Xem thêm: Khoa Báo Chí Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền, Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền


125 quân tình nguyện thuộc sư đoàn bộ binch số 34 vị Wenner Hedderich chỉ huy, sẽ sử dụng sản phẩm bay Fieseler Fi 156 nhỏ cò (Störche) nhằm tới phương châm cùng mau lẹ kết thúc nhiệm vụ.
The offensive sầu, carried out by 125 volunteers of the 34th Infantry Division under the comm& of Wenner Hedderich, achieved their missions by flying to lớn their objectives using Fieseler Fi 156 Störbít.
Quả thật, qua bản năng thể hiện sự trung thành với chủ so với một nửa bạn đời với êm ả âu yếm chlặng con, bé cò sinh sống xứng danh với ý nghĩa của tên nó—“bạn trung thành”.
Indeed, by instinctively showing faithfulness to its lifelong mate và tender care for its young, the stork lives up khổng lồ the meaning of its name —“loyal one.”
Con nghĩ tất cả một con cò đang thả em bé nhỏ trước góc cửa, cùng một cái lỗ mở ra bên trên bạn, máu mê khắp khu vực, chảy ra từ đầu, sau đó nhấp vào lỗ rốn, cái mông rơi ra,
Well, I think a stork, he drops it down, & then a hole goes in your body, và there"s blood everywhere, coming out of your head, and then you push your belly button, và then your butt falls off,
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2012, fan ta chứng thực bố bé cò quăm non đã nsống trên đảo Savị nằm trong thức giấc Niigata, đó là lần thứ nhất loại chyên này được ghi dìm là đang nnghỉ ngơi trong tự nhiên sau 36 năm.
On April 23, 2012, it was confirmed that three crested ibis chicks had hatched on Sado Isl& in Niigata Prefecture, the first time chicks had hatched in the wild in nhật bản in 36 years.
Tuy nhiên, sau này còn có thông báo rằng một con cò chân ngỗng biển lớn đã được nhóm Nga moi lên tự lớp bùn lòng biển và rằng đoạn video clip tự chuyến lặn cho thấy thêm có những con tôm với sát xác chân nhị một số loại chưa được xác minh.
However, it was later reported that a sea anemone had been scooped up from the seabed mud by the Russian team & that đoạn Clip footage from the dive sầu showed unidentified shrimps and amphipods.
Chúng ta đã nghe biện pháp con sử dụng sông Nile để hủy diệt đàn rắn độc bọn họ dùng làm hạn chế lại nhỏ khi nhỏ vây hãm thị trấn Sabố.
We have sầu heard how you took ibis from the Nile lớn destroy the venomous serpents used against you when you laid siege lớn the đô thị of Sacha.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M