Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ tracnghiem123.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Con ba ba tiếng anh là gì

The idea of the state as a "benevolent father" (devlet baba) was one of the regime"s legitimacy-providing myths that petitioners used khổng lồ justify their claims.
He asks baba to lớn tell the police about this, but the line goes dead and the phone number is non-existent on dialling.
During the canonical stage, the babbling involves reduplicated sounds containing alternations of vowels và consonants (e.g.; baba or bobo).
The mezzeh consists of a wide variety of appetizers, usually including hummus (sometimes topped with meat), baba ghannouj, tabouli, lebeneh, olives & pickled vegetables.
In shahbad, shah baba scolds farjad, his waliad for his negligence and asks hyên to bring his pride bachồng to lớn hyên ổn.
Sometimes the respectful suffix - "ji" may also be added after "baba", to give sầu greater respect to lớn the renunciate.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên tracnghiem123.com tracnghiem123.com hoặc của tracnghiem123.com University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Sơ Đồ Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư 200, Cách Hạch Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tracnghiem123.com English tracnghiem123.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語