Thực ra cô cũng không định post bài viết này vì những câu chửi Tiếng Anh chúng ta cũng ko nên học và áp dụng.Tuy nhiên, về mặt ngôn ngữ thì chúng ta cũng rất cần biết và tìm hiểu về nó. Còn việc áp dụng thì nó tùy từng tình huống cụ thể. Giả sử ra đường có gặp một thằng dở hơi nào nó nó chửi “Damn it” thì cũng biết mà “phang” lại cho nó một trận. Thế nên hay tham khảo một số câu chửi bằng tiếng Anh giao tiếp hàng ngày hay dùng nhất ở dưới đây nhé. Lưu ý là “ dĩ hòa vi quý”, cấm chửi bậy nhé ^-^

 1. Shut up!Câm miệng

 


*

2. Get lost.

Bạn đang xem: Chửi nhau bằng tiếng anh

Cút đi3. You’re crazy!Mày điên rồi !4. Who do you think you are?Mày tưởng mày là ai ?5. I don’t want to see your face!Tao không muốn nhìn thấy mày nữa6. Get out of my face.Cút ngay khỏi mặt tao7. Don’t bother me.Đừng quấy rầy/ nhĩu tao8. You piss me off.Mày làm tao tức chết rồi9. You have a lot of nerve.Mặt mày cũng dày thật10. It’s none of your business.Liên quan gì đến mày11. Do you know what time it is?Mày có biết mày giờ rối không?12. Who says?Ai nói thế ?13. Don’t look at me like that.

Xem thêm: Nghị Định Hướng Dẫn Luật Kinh Doanh Bđs, Nghị Định Số 76/2015/Nđ

Đừng nhìn tao như thế14. Drop dead.Chết đi15. You bastard!Đồ tạp chũng16. That’s your problem.Đó là chuyện của mày.17. I don’t want to hear it.Tao không muốn nghe18. Get off my back.Đừng lôi thôi nữa

 

 

 


*

19. Who do you think you’re talking to?Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?20. What a stupid idiot!Đúng là đồ ngốc21. That’s terrible.Gay go thật22. Mind your own business!Lo chuyện của mày trước đi23. I detest you!Tao câm hận mày24. Can’t you do anything right?Mày không làm được ra trò gì sao ?25. You bitch!:đồ chó đẻ26. Cám ơn off!:mẹ kiếp hoặc j đó tương tự=.=27. Knuckleheadđồ đần độn28. Damn it! ~ Shit!Chết tiệt29. Who the hell are you?Mày là thằng nào vậy?30. Son of a bitchĐồ ( tên) chó má31. Asshole!Đồ khốn!”