His very thoroughness prompts reflections of what still remains hazy, either through poor documentation or laông xã of scholarly interest.

Bạn đang xem: Chu đáo tiếng anh là gì

Although the book is aimed at a general readership, each play is covered with a thoroughness that will make it useful to lớn academics.
Nonetheless, the amount of information recovered & the thoroughness with which the remains were analyzed và published surpassed that of any prior shaft tomb research.
Its constant theoretical negotiations và the highly detailed movie analyses vì chưng not always tư vấn clear reading, but the thoroughness is very convincing.
The richness, thoroughness, depth, and breadth of its scope and sequence are nothing short of breathtaking.
Các ý kiến của các ví dụ ko miêu tả quan điểm của các biên tập viên tracnghiem123.com tracnghiem123.com hoặc của tracnghiem123.com University Press giỏi của các bên cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: " Hỗ Trợ Tiếng Anh Là Gì - Mã¡Y Phiãªn DịCh Lã  Gã¬

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tracnghiem123.com English tracnghiem123.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message