There's a difference between terrorism và a justifiable act of retaliation.quý khách đang xem: Chính xứng đáng tiếng anh là gì

16. Đúng là một số cặp chia ly mà lại không có lý do thiết yếu đáng.

Bạn đang xem: Chính đáng tiếng anh là gì

Admittedly, some couples split up for less compelling reasons.

17. Nhưng bao hàm lý-bởi chính-xứng đáng để tin-tưởng vào lồi hẹn náy.

There are sound reasons to believe it.

18. Ngợi khen Đức Giê-hô-va là 1 trong lý do chính đáng để chúng ta thường xuyên sống, cùng trở lại cuộc đời của chúng ta cũng là nguyên do bao gồm đáng để ngợi khen Ngài.

Praising Jehovah is a good reason for us to keep litracnghiem123.comng, and hatracnghiem123.comng life is a good reason to praise hlặng.

19. CA: Anh chị em giữ dìn cẩn thận sự riêng tư bao gồm đáng của những nhỏ.

CA: You've obtracnghiem123.comously guarded their privacy carefully for obtracnghiem123.comous reasons.

20. " Chúng ta là gần như thay mặt bao gồm đáng độc nhất cho tác dụng nơi công cộng "

" We're the only legitimate representatives of the public interest. "

21. 18, 19. a) Ai là Đấng bao gồm đáng bao gồm công tích bắt mối cung cấp sự sống?

18, 19. (a) Who is the rightful One to lớn be credited with originating life?

22. Ta yêu cầu tiến công ông ta với chiếm mang những gì bao gồm đáng của ta.

I must attaông chồng hyên & claim what is rightfully mine.

23. Sử dụng các hòa hợp đồng "mối cung cấp duy nhất" mà ko yêu cầu biện minc chủ yếu đáng.

Use of "sole source" contracts without proper justification.

24. Thđọng ba: Cung ứng kỷ quy định thiết yếu đáng và thực hành với tình thân tmùi hương.

Third, to lớn protracnghiem123.comde discipline that is just & administered with love sầu.

25. Người ông xã đề nghị cẩn trọng cần sử dụng quyền hành giải pháp bao gồm đáng bởi vì nguyên do nào?

For what reason must husbands be alert lớn use power aright?

26. Người Do Thái tất cả nguyên nhân chủ yếu đáng giúp xem lẽ thật theo từ thời điểm cách đây.

The Jews had good reason for tracnghiem123.comewing truth in that way.

27. Tất nhiên, một vài điều mong mỏi hóng nơi hôn nhân là trọn vẹn thiết yếu đáng.

Of course, some expectations in marriage are entirely proper.

28. Quyền kẻ thống trị bao gồm đáng của Đức Chúa Trời sẽ được chứng tỏ như thế nào?

How will the rightness of God’s rule be shown?

29. Nông dân có lý do chính đáng nhằm chống lại các địa chủ phong con kiến không?

Did the peasants have just cause for complaint against their feudal lords?

30. 14 Có lẽ Đức Giê-hô-va tất cả lý do chính đáng nhằm không can thiệp.

14 Jehovah may have sầu valid reasons for not stepping in.

31. 17. (a) Mới xem qua, vì sao hành vi của Sau-lơ dường như chủ yếu đáng?

17. (a) At first glance, why might Saul’s actions seem justifiable?

32. Ngài kết luận: “Vậy, trong thời gian ngày Sa-bát tất cả phxay có tác dụng tracnghiem123.comệc lành”.

“So it is lawful to bởi a fine thing on the sabbath,” he concluded.

33. Một đợt tiếp nhữa, tôi nghĩ về đó là một trong hoài bão khổng lồ nhưng mà là chính đáng.

Again, I think it's a svào ambition but it is a plausible one.

34. Có nguyên nhân chính đáng làm sao để cảm thấy bối rối khi bị vu vạ không?

Is there a valid reason to feel agitated when we are unjustly maligned?

35. Vậy Vua Sau-lơ gồm nguyên do chủ yếu đáng nhằm tha mạng cho dân Kê-nít.

For good reason, then, Saul spared the Kenites.

36. Những loài vật gặm cỏ phải bị thực xây cất lý mau lẹ với thiết yếu đáng.

There shall be swift and righteous justice on all free grazers.

37. Họ ko lúc nào đề xuất lạm dụng quá nhưng mà luôn luôn luôn cần sử dụng quyền bính cách chính đáng.

They should never abuse it but always use it aright.

38. (b) Chọn tha đồ vật Lúc gồm lý do chủ yếu đáng vẫn mang lại các ân phước nào?

(b) Choosing to forgive sầu when there is a sound basis for doing so brings what blessings?

39. Đồng thời, làm cầm cố nào một tín đồ rất có thể hạn chế được xem ghen tuông ko bao gồm đáng?

At the same time, how can a person gain the mastery over improper jealousy?

40. Ngài trầm trồ nên lẽ, tức nhân nhượng, lúc có lý do chính đáng để thương thơm xót.

He was reasonable, or yielding, when mercy made this proper.

41. Giê-hô-va Đức Chúa Ttách tất cả lý do chủ yếu đáng nhằm hành vi cương quyết như vậy.

Jehovah God is justified in taking such drastic action.

42. Sharon tracnghiem123.comện cớ nàgiống như lý do chính đáng để cầm đầu mang đến Chiến dịch Mole Cricket 19.

Sharon used this as his principal argument for launching Mole Cricket 19.

43. Nô-ê tất cả lý do thiết yếu đáng nhằm tin tưởng Đức Giê-hô-va sẽ giữ lại được lời hứa.

Noah rightly trusted in Jehovah to lớn keep His promise.

44. Đó chưa hẳn là lí bởi bao gồm đáng nhằm tôi là chuyên gia về những cơn ác mộng.

That doesn't exactly make me an expert on nightmares.

45. Lực lượng bán quân sự chiến lược trực thuộc Quân Đội Cộng Hòa Ireland coi tôi là ‘một phương châm thiết yếu đáng’.

I was seen as a ‘legitimate target’ by IRA paramilitaries.

46. Bản án kháng nghị tiếp đến kết luận rằng Sey "hoàn toàn bao gồm đáng" vào kết án của cô ấy.

An appeals case has since found that Sey "was fully justified" in her ruling.

47. Tuy nhiên, bao gồm nguyên do chủ yếu đáng nhằm ko buông xuôi Khi hôn nhân gia đình đã chạm chán sóng gió.

Yet, there are sound reasons for not gitracnghiem123.comng up on a marital bond that is weakening.

48. khi bằng hữu bị vu khống tuyệt bị chỉ trích không bao gồm đáng, hãy trung thành bênh vực bọn họ.

When friends are slandered or unfairly criticized, be loyal and defover them.

49. Nghĩ xấu cho người không giống mà không tồn tại lý do chủ yếu đáng thì chằng khác gì xét đoán thù họ.

Imputing wrong motives lớn others without just cause is tantamount to judging them.

50. 3 Còn một lý do khác nữa cho thấy vì sao phải tránh sự tự tôn ko bao gồm đáng.

3 There is another reason for rejecting improper pride.

51. Trong hầu như trường hòa hợp quan trọng, cặp vợ chồng hoàn toàn có thể có nguyên do thiết yếu đáng để ly thân.

52. 21 Lời Đức Chúa Ttách cho bọn họ lý do thiết yếu đáng để tin tưởng Đức Giê-hô-va.

Xem thêm: 30+ Câu Xin Lỗi Trong Tiếng Anh Chân Thành Và Hiệu Quả, Xin Lỗi Trong Tiếng Tiếng Anh

21 God’s word gives us a sound basis for trust in Jehovah.

53. Ngài thỏa mãn nhu cầu phần đa nhu cầu chủ yếu đáng của họ về mặt thứ chất, tình cảm cùng tâm linch.

And he protracnghiem123.comded for all their legitimate needs —material, emotional, và spiritual.

54. Haakon, Thái tử Na Uy, là tín đồ quá kế vừa lòng pháp với chính đáng của nsợi vàng và Vương quốc.

Haakon, Crown Prince of Norway, is the legal & rightful heir khổng lồ the throne và the Kingdom.

55. Các đơn vị chức trách nát sinh sống Mexico gồm nguyên do thiết yếu đáng nhằm quyên tâm về một số loại con muỗi với mầm bệnh.

AUTHORITIES in Mexico have good reason to be concerned about disease-bearing mosquitoes.

56. Vì cố, dân bọn chúng gồm nguyên do bao gồm đáng để hoài nghi rất nhiều bên chỉ huy thiết yếu trị của họ.

It is with good reason, therefore, that the comtháng people do not trust their political leaders.

57. (Ga-la-ti 5:19-21) Chúng ta được khuyên bắt buộc tách nuôi nấng trong cả cơn giận chính đáng.

(Galatians 5:19-21) We are counseled against harboring even justifiable anger.

58. Trong Lúc những sự khiếu nại được tài trợ là thiết yếu đáng, một số tiền to đã bị làm chủ thiếu hụt sót.

While many of the events sponsored were legitimate, a large sum of money was mismanaged.

59. Những si mong dục tình ko thiết yếu đáng rất có thể làm nguy hại cho các đức tính của fan tin kính.

Godly qualities are imperiled by improper sexual desires.

60. lấy một ví dụ, một nhà núm vấn tài bao gồm đáng tin tưởng, có thể biến đổi một chưng sĩ tài bố, vv.

For example, a trusted financial adtracnghiem123.comsor, could be a trusted doctor, etc.

61. Một lần tiếp nữa, Đức Giê-hô-va hỏi Giô-na giận bởi vì dây dính ấy chết thì có chính đáng ko.

Once again Jehovah asked Jonah if he was rightly angry, this time over the death of the bottle-gourd plant.

62. Một báo cáo Gia-nã-đại comment nlỗi sau về việc xuất xắc vắng ngắt khía cạnh không tồn tại nguyên nhân chính đáng:

A Canadian report on job absenteeism commented:

63. Tòa án phát biểu rằng những bài báo đó “vượt quá phạm tracnghiem123.com của quyền trần thuật và phê bình chính đáng”.

The court stated that the articles “bởi vì not constitute legitimate exercise of the right of reporting & criticism.”

64. Dĩ nhiên, một fan trưởng lão đề xuất cẩn trọng không khi nào tạo ra nguyên do chính đáng nhằm fan cơ ghen.

(Isaiah 32:2) Of course, an elder should be careful never khổng lồ give any valid cause for jealousy.

65. Do công dụng này có đại lý hình dáng học tập giỏi, đưa ra Soyauxia được chuyển thanh lịch bọn họ Peridiscaceae một giải pháp thiết yếu đáng.

Since this result has a good morphological basis, Soyauxia was duly transferred to lớn Peridiscaceae.

66. Đối với những người dân mong muốn hiện đại theo tiêu chuẩn chỉnh của trần gian này, lo lắng như vậy rất có thể là bao gồm đáng.

For those who wish to make progress by this world’s standards, the concern may be a valid one.

67. Phải chấp thuận là trong một trong những ngôi trường thích hợp đặc trưng, vợ ck có thể có nguyên do chủ yếu đáng để ly thân.

Admittedly, in certain extreme cases, there may be valid reasons for a husbvà và wife to lớn separate.

68. (Công-vụ 6:1-6) Các trưởng lão thời nay ko được “bưng tai ko khứng nghe” phần đa lời than phiền thiết yếu đáng.

(Acts 6:1-6) Present-day elders must not ‘stop up their ears’ to legitimate complaints.

69. Mỗi người là kẻ bảo hộ bao gồm đáng mang đến thiết yếu sức khỏe mình, dầu là thân xác, hoặc lòng tin với linh nghiệm.

Each is the proper guardian of his own health, whether bodily, or mental and spiritual.

70. tracnghiem123.comệc suy ngẫm thánh tlỗi đang đưa các anh bà bầu đến tracnghiem123.comệc đề ra đều câu hỏi chính đáng trong những khi nguyện cầu.

Pondering the scriptures will lead you to ask the right questions in prayer.

71. Muốn nắn sống sót, một bạn đề nghị kính sợ hãi Đức Giê-hô-va, nhận ra ngài là Đấng Thống trị bao gồm đáng, và dưng bản thân đến ngài.

To be a surtracnghiem123.comvor, a person must fear Jehovah, recognize hyên ổn as the rightful Sovereign, & be dedicated to hyên ổn.

72. Cậu ta sẽ cài đặt một công ty kho cùng một bến cảng... không có nguyên nhân bao gồm đáng... và ko chiu xử lý vụ khiếu nại bọn đó.

He bought a warehouse và a pier for no... discernible reason... và refused to lớn settle the class action suit.

73. Kinc Thánh ko đề cập đến tracnghiem123.comệc fan bọn ông đó tất cả nguyên nhân chủ yếu đáng hay là không để thở than về vụ việc phân chia tài sản.

Whether he had a legitimate cause for grievance in connection with the inheritance is not stated.

74. (Ê-phê-sô 4:26) Mặc dù cho có sự cuồng nộ thiết yếu đáng, cơ mà luôn luôn luôn luôn bao gồm nguy hại sự giận dữ trở nên điều gây vấp váp xẻ.

(Ephesians 4:26) While righteous indignation has its place, there is an ever-present danger that anger could become our stumbling block.

75. 26 Ngày nầy khớp ứng với ngày 14 Ni-san là ngày khi xưa Giê-su đang cử hành lễ Vượt qua chót có giá trị thiết yếu đáng.

26 This date corresponds to lớn Nisan 14, which was when Jesus held the last valid Passover.

76. Chẳng hạn, so với một bạn chồng tphải chăng nhanh lẹ chuyển vợ chuẩn bị sinh vào căn bệnh tracnghiem123.comện thì sự thiếu kiên trì này có lý do chính đáng.

A young husband rushing his wife to the hospital because their new baby is on its way would justifiably be impatient about delays.

77. * Chúng tôi có niềm tin rằng loại tín đồ được coi là chính đáng trong tracnghiem123.comệc bảo đảm cá thể mình, bằng hữu, gia sản cùng chánh đậy mình, GLGƯ 134:11.

* We believe sầu that men are justified in defending themselves, their friends, và property, and the government, D&C 134:11.

78. Quả là hầu hết lý do thiết yếu đáng nhằm phấn kích với để ngợi khen Đức Giê-hô-va! (A-khiếp 2:7; Khải-huyền 19:6, 7; 21:1-4).

What reasons for rejoicing và gitracnghiem123.comng praise lớn Jehovah!—Hagtua 2:7; Revelation 19:6, 7; 21:1-4.

79. Có thời gian anh ta có nhiều chi phí, thời điểm không giống thì cháy túi, tiếp nối tôi nghĩ về có lẽ rằng công tracnghiem123.comệc của anh cũng ko trọn vẹn bao gồm đáng.

Sometimes he had lots of money & other times none, which I later thought perhaps meant that his work was not entirely above sầu board.

(Song of Solotháng 2:7) Fanning the flames of desires that can only be legitimately fulfilled years in the future can result in frustration và misery.