A.

Bạn đang xem: Cán bộ đoàn tiếng anh là gì

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – HO CHI MINH COMMUNIST YOUTH UNION (HCYU)I. SƠ LƯỢC VỀ TÊN GỌI VÀ CƠ CẤU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. TÊN GỌI TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỪ CẤPhường TRUNG ƯƠNG ĐẾN CẤPhường XÃ/PHƯỜNG1.1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU Central Committee– Cách 2: Central Committee of HCYU1.2. Đoàn TNCS TP HCM tỉnh giấc, thành (Tỉnh Đoàn/Thành Đoàn):Có 3 cách:– Cách 1 cần sử dụng mang lại tỉnh: Tên tỉnh giấc + Provincial HCYUVí dụ: Tỉnh Lào Cai Provincial HCYU– Cách 2 sử dụng mang đến thành phố: Tên thị trấn + Municipal HCYUVí dụ: TP Hải Phòng Municipal HCYU– Cách 3 sử dụng cho cả tỉnh cùng thành phố: HCYU of + tên thành phố/tỉnh giấc +City (nếu như là thành phố)/ Province (trường hợp là tỉnh)Ví dụ+ HCYU of Hanoi City+ HCYU of Hưng Yên Province1.3. Đoàn TNCS TP HCM quận/huyện:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU of + tên quận/huyện + DistrictVí dụ:+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Đống Đa: HCYU of Đống Đa District+ Đoàn TNCS TP HCM thị trấn Nam Đàn: HCYU of Nam Đàn District– Cách 2:+ Đoàn TNCS HCM quận Đống Đa: Đống Đa District’s HCYU+ Đoàn TNCS TP HCM thị trấn Nam Đàn: Nam Đàn District’s HCYU1.4. Đoàn TNCS HCM xã/phường:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU of + thương hiệu xã/phường + Commune (nếu như là xã)/Ward (nếu như là phường)Ví dụ:+ Đoàn TNCS HCM xóm Bắc Hồng: HCYU of Bắc Hồng Commune+ Đoàn TNCS Sài Gòn phường Láng Hạ: HCYU of Láng Hạ Ward– Cách 2:+ Bắc Hồng Commune’s HCYU+ Láng Hạ Ward’s HCYU2. BAN CHẤPhường. HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP2.1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Central Executive Committee of the HCYU.Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of the Central Executive Committee of the HCYU.2.2. Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM tự cấp cho tỉnh/tỉnh thành mang đến cung cấp xã/phường: Executive Committee of + tổ chức triển khai Đoàn cung cấp khớp ứng (nlỗi trong Mục 1 bên trên đây)Ví dụ cấp tỉnh: Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM tỉnh Lâm Đồng: Executive Committee of Lâm Đồng Provincial HCYUlấy một ví dụ cấp cho huyện: Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM quận Hồng Bàng: Executive Committee of Hồng Bàng District’s HCYUỦy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh/đô thị mang đến cấp cho xã/phường: Member of Executive sầu Committee of + tổ chức triển khai Đoàn cung cấp tương ứng (nhỏng vào Mục 1 trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên- Huế: Member of Executive Committee of Thừa Thiên- Huế Provincial HCYU2.3. Ban Chấp hành lâm thời: Provisional Executive Committee3. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP3.1. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Central Standing Committee of HCYUỦy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of the Central Standing Committee of the HCYU3.2. Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM tự cấp cho tỉnh/thị trấn mang lại cung cấp xã/phường: Standing Committee of + tổ chức triển khai Đoàn cấp cho tương ứng (như trong Mục 1 bên trên đây)Ví dụ cấp cho tỉnh: Ban Thường vụ Đoàn TNCS TP HCM tỉnh giấc Bà Rịa-Vũng Tàu: Standing Committee of Bà Rịa-Vũng Tàu Provincial HCYUví dụ như cung cấp huyện: Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM huyện Giồng Trôm: Standing Committee of Giồng Trôm District’s HCYUỦy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Sài Gòn cung cấp tỉnh/tỉnh thành đến cung cấp xã/phường: Member of Standing Committee of + tổ chức Đoàn cấp cho khớp ứng (nlỗi trong Mục 1 bên trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS TP HCM tỉnh Sóc Trăng: Member of Executive Committee of Sóc Trăng Provincial HCYU4. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: Secretariat of HCYU Central Committee5. ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤPỦy ban Kiểm tra: Commission of Inspection/ Inspection Commission5.1. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Inspection Commission of HCYU Central Committee5.2. Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS HCM cấp tỉnh/thị thành cho cấp quận/huyện: Inspection Commission of + tổ chức Đoàn cấp tương xứng (như vào Mục 1)Ví dụ: Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS HCM thức giấc Đắk Nông: Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU5.3. Các chức danh trong Ủy Ban Kiểm tra– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Chairperson (hoặc Chairman nếu là nam, Chairwoman trường hợp là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS HCM thức giấc Lạng Sơn: Chairperson of Inspection Commission of Thành Phố Lạng Sơn Provincial HCYU* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Vice Chairperson (hoặc Vice Chairman ví như là phái mạnh, Vice Chairwoman nếu như là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Vice Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Sài Gòn tỉnh Cao Bằng: Vice Chairperson of Inspection Commission of Cao Bằng Provincial HCYU* Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra: Member of Inspection Commission + tổ chức trong khối hệ thống ĐoànVí dụ:– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS TP HCM tỉnh Đắk Nông: Member of Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU6. ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: HCYU of Central-level Public Agencies’ Bloc7. ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP. TRUNG ƯƠNG: HCYU of National-màn chơi State-Owned Enterprises’ Bloc8.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trạm Điện Tiếng Anh Là Gì ? Trạm Biến Áp Trong Tiếng Anh Là Gì

ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP TỈNH/THÀNH PHỐ: HCYU of + thương hiệu tỉnh/thành thị + Provincial/Municipal (hoặc City) Public Agencies and/or State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:– Đoàn Kăn năn Cơ quan lại thức giấc Bình Thuận: HCYU of Bình Thuận Provincial Public Agencies’ Bloc– Đoàn Khối hận Cơ quan lại – Doanh nghiệp tỉnh thành Đà Nẵng: HCYU of TP. Đà Nẵng Municipal/City Public Agencies và State-Owned Enterprises’ Bloc9. Đoàn TNCS TP HCM Sở Công an: HCYU of Ministry of Public Security10. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG AN TỈNH/ THÀNH PHỐ: HCYU of tên tỉnh giấc + Provincial Police DepartmentVí dụ: Đoàn TNCS TP HCM Công an thức giấc Điện Biên: HCYU of Điện Biên Provincial Police Department11. BAN THANH NIÊN QUÂN ĐỘI: Department of Military Youth12. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NGOÀI NƯỚC: HCYUs in other countriesĐoàn TNCS Sài Gòn không tính nước tại + thương hiệu nước: HCYU + in + tên nướcVí dụ: Đoàn TNCS TP HCM tại Liên bang Nga: HCYU in the Russian Federation13. CÁC CẤP.. BỘ ĐOÀN: HCYU levels– Cấp Trung ương: Central level– Cấp tỉnh với tương đương: Provincial màn chơi & equivalent– Đoàn trực thuộc: Directly subordinate HCYU/ affiliated HCYU– Cấp thị trấn với tương đương: District màn chơi và equivalent– Cấp cơ sở: Grassroots level– Ban cán sự Đoàn: HCYU Steering Committee– Chi đoàn/Chi đoàn cơ sở: HCYU chapterVí dụ: Chi đoàn Ban Quốc tế Trung ương Đoàn: HCYU chapter of the International Department of the HCYU Central Committee– Liên chi đoàn: HCYU inter-chapter– Phân đoàn: Unit HCYU– Đoàn cấp trên: superior HCYU– Đoàn cấp cho dưới: subordinate HCYUII. VĂN PHÒNG, CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO, CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRONG HỆ THỐNG ĐOÀN1. VĂN PHÒNG: ADMINISTRATIVE OFFICE* Một số chống, đơn vị chức năng trực thuộc Văn uống chống Trung ương Đoàn:– Phòng Tlỗi ký: Secretary’s Assistant Desk– Phòng Tổng thích hợp – Thi đua: Division of General Issues and Emulation– Phòng Quản trị – Tài vụ: Division of Assets Management and Accounting– Phòng Kế hoạch Tài chính: Division of Finance and Planning– Phòng công tác Đoàn phía Nam: Division of Central HCYU in the South– Trung tâm Công nghệ Thông tin: Information Technology Center– Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn: HCYU Central Committee Web Portal2. CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO (CẤPhường TRUNG ƯƠNG VÀ CẤPhường TỈNH)– Ban Tổ chức: Department of Organization/ Organization Department– Ban Kiểm tra: Department of Inspection/ Inspection Department– Ban Tuyên ổn giáo: Department of Publithành phố and Education– Ban Xây dựng Đoàn: Department of HCYU Development– Ban Đoàn kết Tập đúng theo Tkhô cứng niên: Department of Youth Unity & Mobilization– Ban Tkhô hanh niên Nông thôn: Department of Rural Youth– Ban Tkhô giòn niên Công nhân với Đô thị: Department of Young Workers and Urban Youth– Ban Thanh niên Nông làng, Công nhân và Đô thị: Department of Rural Youth, Young Workers and Urban Youth– Ban Thanh hao niên Trường học: Department of School-aged Youth– Ban Công tác Thiếu nhi: Department of Children Affairs– Ban Tkhô hanh trẻ em Trường học: Department of School-aged Youth and Children Affairs– Ban Thanh niên Xung phong: Department of Pioneering Youth– Ban Quốc tế: International Department– Văn uống chống Ủy ban giang sơn về thanh hao niên Việt Nam: Office of the National Committee on Youth of Viet NamIII. CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC– Trung trọng điểm Thanh thiếu niên Trung ương: National Center for Youth and Children– Trung chổ chính giữa các dịch vụ vấn đề làm Tkhô cứng niên Trung ương Đoàn: HCYU’s Youth Employment Service Center– Trung trung ương Giáo dục Dạy nghề Thanh hao niên: Youth Vocational Education và Training Center– Trung trung ương Hướng dẫn vận động tkhô hanh trẻ em Trung ương: National Center for Children’s Activities– Trung trung ương Tkhô giòn thiếu thốn niên miền Nam: Center for Youth & Children in the Southern region– Trung tâm Tkhô giòn thiếu thốn niên miền Trung: Center for Youth và Children in the Central region– Học viện Thanh hao thiếu thốn niên: Viet Nam Youth Academy– Viện Nghiên cứu giúp Thanh hao niên: Youth Research Institute– Báo Tiền Phong: Tiền Phong Newspaper– Báo Thanh hao Niên: Tkhô cứng Niên Newspaper– Tạp chí Tkhô hanh niên: Youth Magazine– Báo Thiếu niên tiền phong với Nhi đồng: Youth Vanguard and Children Newspaper– Nhà xuất bạn dạng Tkhô hanh niên: Youth Publishing House– Nhà xuất phiên bản Klặng Đồng: Klặng Dong Publishing House– Nhà văn hóa truyền thống Tkhô cứng niên: Youth Culture House– Nhà văn hóa học sinh – sinc viên: Youth- Students Culture HouseIV. CHỨC DANH1. CẤPhường TRUNG ƯƠNG– Bí tlỗi thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: First Secretary of HCYU Central Committee– Bí tlỗi Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Permanent Secretary of HCYU Central Committee– Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Secretary of HCYU Central Committee2. CẤPhường. TỈNH/THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN, XÃ/ PHƯỜNG– Bí thư: Secretary of (thương hiệu tỉnh/tỉnh thành, quận/ huyện, xã/phường) + Provincial (nếu là tỉnh)/Municipal hoặc City (ví như là thành phố), District (nếu là quận/ huyện)/, Ward (nếu là phường)/Commune (trường hợp là xã) + HCYUlấy ví dụ cấp tỉnh:+ Bí thỏng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh: Secretary of TP. Hà Tĩnh provincial HCYUlấy một ví dụ cung cấp quận/huyện:+ Bí thư Đoàn TNCS Sài Gòn quận Phú Nhuận: Secretary of Phụ Nhuận District’s HCYUví dụ như cấp cho xã/phường:+ Bí tlỗi Đoàn TNCS HCM làng mạc Thịnh Liệt: Secretary of Thịnh Liệt Commune’s HCYU+ Bí thỏng Đoàn TNCS HCM phường Ngọc Khánh: Secretary of Ngọc Khánh Ward’s HCYU– Phó Bí thỏng hay trực: Permanent Deputy Secretary– Phó Bí thư: Deputy Secretary3. CỤM ĐOÀN TRỰC THUỘC– Bí thư Đoàn TNCS TP HCM Khối Cơ quan tiền Trung ương: Secretary of HCYU of Central-màn chơi Agencies’ Bloc– Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kăn năn Doanh nghiệp Trung ương: Secretary of HCYU of National-cấp độ State- Owned Enterprises’ Bloc– Bí thư Đoàn TNCS TP HCM Bộ Công an: Secretary of HCYU of the Ministry of Public Security– Trưởng Ban Thanh niên Quân đội: Head of Department of Youth Military– Bí tlỗi Đoàn TNCS HCM Kân hận Cơ quan -Doanh nghiệp tỉnh/thành phố: Secretary of (thương hiệu tỉnh/ thành phố) + Provincial (nếu như là tỉnh)/Municipal hoặc City (trường hợp là thành phố) + HCYU of Public Agencies và State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:+ Bí tlỗi Đoàn TNCS TP HCM Khối hận Cơ quan – Doanh nghiệp thức giấc Hải Dương: Secretary of Hải Dương Provincial HCYU of Public Agencies & State-Owned Enterprises’ Bloc+ Bí thỏng Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH Khối Cơ quan lại – Doanh nghiệp thành thị Buôn Ma Thuột: Secretary of Buôn Ma Thuột Municipal (hoặc City) HCYU of Public Agencies and State-Owned Enterprises’ Bloc4. CHỨC DANH CẤPhường BAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG; CẤPhường. PHÒNG– Chánh Vnạp năng lượng phòng: Chief of Administrative Office– Phó Chánh Văn uống phòng: Deputy Chief of Administrative sầu Office– Trưởng Ban: Head/Director of + thương hiệu Ban– Phó Trưởng Ban: Deputy Head/ Deputy Director of + tên Ban– Trưởng phòng: Head/Chief of + tên Phòng– Phó Trưởng phòng: Deputy Head/ Deputy Chief of + tên PhòngV. CÁC NỘI DUNG THUỘC ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI: The 11th National Congress of the HCYU– Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ toàn nước mũi nhọn tiên phong, khả năng, kết hợp, sáng chế, vạc triển– Slogan: Vietnamese youth – Vanguard, Steadfastness, Unity, Innovation, Development– “3 trào lưu hành vi giải pháp mạng”: “Three Revolutionary Action Movements”+ Tkhô nóng niên tình nguyện: Youth volunteer+ Tuổi tphải chăng sáng sủa tạo: Youth with innovation+ Tuổi ttốt xung kích đảm bảo Tổ quốc: Youth pioneering lớn defend the Homeland– “3 Chương trình sát cánh đồng hành cùng với tkhô giòn niên”: “3 supporting youth Programs”+ Đồng hành cùng với thanh hao niên trong học tập: Supporting youth in studying+ Đồng hành với thanh khô niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Supporting youth in business start-up & self-establishment+ Đồng hành cùng với thanh hao niên rèn luyện cùng cải cách và phát triển tài năng trong cuộc sống, nâng cấp thể hóa học, cuộc sống văn hóa truyền thống tinc thần: Supporting youth in life-skills training & development, & in improvement of physical health, cultural and spiritual living standards– Các đề án trọng điểm: Key projects(1) Đề án Tăng cường dạy dỗ lý tưởng phát minh cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống đến thanh thiếu thốn nhi: Project on enhancing education of revolutionary ideals, ethics và cultured lifestyles for young people(2) Đề án Tkhô hanh niên khởi nghiệp: Project onsupporting Youth Start-up(3) Đề án Tư vấn, phía nghiệp cùng reviews vấn đề tạo cho tkhô giòn thiếu thốn niên: Project on vocational counseling và employment placement for young people(4) Đề án Đoàn TNCS HCM tđắm đuối gia thành lập nông xóm mới: Project on HCYU’s participation in building new-style rural areas(5) Đề án Đoàn TNCS HCM xung kích bảo vệ môi trường xung quanh và ứng phó biến hóa khí hậu: Project on HCYU in the frontline in environmental protection and climate change response(6) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tđắm đuối gia bảo đảm an toàn đơn lẻ trường đoản cú an toàn giao thông: Project on HCYU’s participation in ensuring traffic order và safety(7) Đề án Phòng, kháng ma túy trong tkhô cứng thiếu niên: Project on drug control among mỏi young people(8) Đề án Nâng cao năng lượng tiếng Anh cho tkhô cứng thiếu thốn niên Việt Nam: Project on improving English competency for Vietnamese young people(9) Đề án Đào tạo ra, tu dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội: Project on training và fostering children and youth organizations’ cadres.(10) Đề án Đoàn TNCS Sài Gòn tyêu thích gia phòng phòng đuối nước với tai nạn thương thơm tích tthấp em: Project on HCYU participating in prevention of child drowning & injury.VI. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG HỆ THỐNG ĐOÀN1. ĐẢNG BỘ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN: Party Committee of HCYU Central Committee– Đảng ủy: Party Committee– Bí thỏng Đảng ủy + cơ quan/đơn vị: Secretary of + Party Committee of + (thương hiệu cơ quan/đối kháng vị)Ví dụ:Bí thỏng Đảng ủy Trung ương Đoàn: Secretary of Party Committee of HCYU Central Committee– Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: + cơ quan/ đối kháng vị: Permanent Deputy Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/solo vị)– Phó Bí tlỗi Đảng ủy + cơ quan/đơn vị: Deputy Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/ đối kháng vị)– Ban Thường vụ Đảng ủy + cơ quan/đối chọi vị: Standing Committee of + Party Committee of + (thương hiệu cơ quan/đối chọi vị)– Ban Chấp hành Đảng ủy + cơ quan/solo vị: Executive Committee of + Party Committee of + (thương hiệu cơ quan/đối chọi vị)– Ban Tổ chức Đảng ủy: Organization Department of Party Committee– Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Publicity và Education Department of Party Committee– Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy: Inspection Commission of Party Committee– Văn phòng Đảng – Đoàn thể: Joint Party & Mass Organizations Administrative Office– Chánh Vnạp năng lượng chống Đảng – Đoàn thể: Chief of Joint Party & Mass Organizations Administrative Office– Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể: Deputy Chief of Joint Party & Mass Organizations Administrative Office2. CÔNG ĐOÀN:– Tổng Liên đoàn Lao cồn Việt Nam: Viet Nam General Confederation of Labor– Công đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Trade Union in HCYU Central Committee– Chủ tịch Công đoàn + cơ quan/đối chọi vị: President of + Trade Union in + (tên cơ quan/đối kháng vị)Ví dụ: Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn: President of Trade Union in HCYU Central Committee– Phó Chủ tịch Công đoàn: Vice President of Trade Union in + (tên cơ quan/đối kháng vị)– Ban Thường vụ Công đoàn: Standing Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/đối chọi vị)– Ban Chấp hành Công đoàn: Executive Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/đối kháng vị)– Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn: Member of Executive Committee of Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/ đối chọi vị)– Ban Nữ công Công đoàn: Women’s Affairs Committee of Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/đơn vị)