Danh từ, bí quyết phân các loại cùng những kiến thức bao quanh về danh từ trong tiếng Anh sẽ được tổng đúng theo trong bài viết dưới đây.


Ngữ Pháp trọng yếu | Unit 6: Noun - Danh từ | Anh Ngữ Ms Hoa

I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DANH TỪ

1. Định nghĩa:

Danh từ bỏ (Noun) là từ loại để có một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay như là một cảm xúc.

Bạn đang xem: Các danh từ trong tiếng anh

2. Một số trong những cách phân biệt danh từ

 

Cách 1: Phân theo chung - riêng

Danh từ chung (Common nouns)

Danh từ riêng biệt (Proper nouns)

Danh từ phổ biến (common nouns): là danh từ dùng làm cho tên phổ biến cho một loại

Ví dụ: Pen, woman, bag…

Danh từ riêng (proper nouns): y như tiếng Việt là những tên riêng của người, địa danh

Ví dụ: Linh, Hà Nội, ..

 

Cách 2: Phân theo tập thể - trừu tượng

Danh từ bỏ tập thể (Collective nouns)

Danh từ bỏ trừu tượng

 (abstract nouns)

Danh từ tập thể (Collective nouns): là 1 trong từ tập hợp gọi tên một nhóm hay một tập hợp các người, địa điểm chốn, hoặc thiết bị vật

Ví dụ: Crew, team, navy, republic, nation, federation, herd, bunch, flock, swarm, litter,...

Danh từ trừu tượng (abstract nouns): là một danh tự chung nhằm gọi thương hiệu một phát minh hoặc một phẩm chất. Các từ này thường không được xem, ngửi, xúc tiếp hoặc nếm.

Nó có thể sống dạng số ít hoặc số nhiều.

Nó có thể đếm được hoặc ko đếm được.

Ví dụ: Joy, peace, emotion, wisdom, beauty, courage, love, strength, character, happiness, personality.

 

Cách 3: Danh từ bỏ đếm được và không đếm được

A. Phân loại

Danh từ bỏ đếm được

(Countable nouns)

Danh từ không đếm được

(Uncountable nouns)

Là danh từ bỏ mà chúng ta cũng có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể hồ hết thuộc vào một số loại đếm được.

VD: boy, apple, book, tree…

Là danh tự mà họ không đếm trực tiếp fan hay đồ dùng ấy. Ao ước đếm, ta cần thông sang 1 đơn vị tính toán thích hợp. Phần lớn danh từ trừu tượng mọi thuộc vào các loại không đếm được.

VD: meat, ink, chalk, water…

B. Dạng số nhiều của danh từ

Thông thường danh từ lấy thêm S ở số nhiều

Ví dụ: chair – chairs, girl – girls, dog – dogs

Những danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z, CH, SH lấy thêm ES ở số nhiều

Ví dụ: potato – potatoes, box – boxes, bus – buses, watch – watches, dish – dishes

➢ Ngoại lệ:

Những danh từ tận cùng bằng nguyên âm + O chỉ đem thêm S ở số nhiều.

Ví dụ: cuckoos, cameos, bamboos, curios, studios, radios

Những danh từ tận cùng bằng phụ âm + Y thì chuyển Y thành I trước khi lấy thêm ES

Ví dụ: lady – ladies, story – stories

Những danh từ tận cùng bằng F hay sắt thì chuyển thành VES ở số nhiều

Ví dụ: leaf – leaves, knife – knives

*

II. CHỨC NĂNG VÀ CÁCH ĐỌC CỦA DANH TỪ

Các trường hợp đặc trưng của danh từ

Có số nhiều đặc biệt

Có hình thức số ít cùng số những giống nhau

man - men : bầy ông

woman - women : phụ nữ

child - children : trẻ con

tooth - teeth : chiếc răng

foot - feet : bàn chân

mouse - mice : loài chuột nhắt

goose - geese : nhỏ ngỗng

louse - lice : nhỏ rận

deer : con nai

sheep : bé cừu

swine : con heo

Mạo từ (Article)

1. Chức năng của danh từ:

Danh từ có thể làm chủ ngữ (subject) cho một động tự (verb):

VD: Musician plays the piano (Nhạc sĩ đùa piano) 

Musician (danh từ bỏ chỉ người) là chủ ngữ cho động plays

VD: Mai is a student of faculty of Music Education

(Mai là sinh viên của khoa Sư phạm Âm nhạc) - Mai (tên riêng) là công ty ngữ đến động từ “to be”- is

Danh từ có thể làm tân ngữ trực tiếp (direct object) cho một động từ:

 VD: He bought a book (Anh ấy đã thiết lập một cuốn sách) - a book là tân ngữ thẳng (direct object) đến động từ vượt khứ bought

Danh từ hoàn toàn có thể làm tân ngữ loại gián tiếp (indirect object) cho một động từ:

VD: Tom gave Mary flowers

(Tom đã khuyến mãi hoa đến Mary) - Mary (tên riêng) là tân ngữ con gián tiếp đến động từ quá khứ gave

Danh từ hoàn toàn có thể làm tân ngữ (object) cho 1 giới từ (preposition):

VD: “I will speak to rector about it” (Tôi sẽ rỉ tai với hiệu trưởng về điều đó) - rector(danh từ chỉ người) làm tân ngữ mang đến giới từ to

Danh từ rất có thể làm bổ ngữ công ty ngữ (subject complement)

khi đứng sau những động từ nối hay link (linking verbs) như khổng lồ become, lớn be, khổng lồ seem,...:

VD: I am a teacher (Tôi là 1 trong những giáo viên) - teacher (danh trường đoản cú chỉ người) làm vấp ngã ngữ mang lại chủ ngữ I

VD: He became a president one year ago (ông ta đã trở thành tổng thống từ thời điểm cách đó một năm)- president (danh trường đoản cú chỉ người) làm té ngữ đến chủ ngữ He

 VD: It seems the best solution for English speaking skill (Đó trong khi là giải pháp tốt tuyệt nhất cho tài năng nói giờ đồng hồ Anh) - solution (danh từ trừu tượng) làm xẻ ngữ mang lại chủ ngữ It

Danh từ rất có thể làm bổ ngữ tân ngữ (object complement)

Khi đứng sau một số trong những động tự như lớn make (làm, chế tạo,...), to elect (lựa chọn, bầu,...), to gọi (gọi ,...), khổng lồ consider (xem xét,...), to lớn appoint (bổ nhiệm,...), to name (đặt tên,...), lớn declare (tuyên bố,..) lớn recognize (công nhận,...), ... :

VD: Board of directors elected her father president (Hội đồng quản lí trị vẫn bầu cha cô ấy thống trị tịch ) - president (danh tự chỉ người) làm bửa ngữ mang đến tân ngữ father

2. Một số trong những cách phân phát âm danh từ

S tận thuộc (ending S) được phân phát âm như sau:

Được phạt âm là /z/

 Được phạt âm là /s/

 Được phân phát âm là /iz/

Khi đi sau các nguyên âm và những phụ âm tỏ (voiced consonants), rõ ràng là các phụ âm sau: /b/, /d/, /g/, /v/, /T/, /m/, /n/, /N/, /l/, /r/.

Ví dụ: boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.

Khi đi sau các phụ âm điếc (voiceless consonants), ví dụ là những phụ âm sau: /f/, /k/, /p/, /t/ với /H/.Ví dụ: laughs, walks, cups, cats, tenths.

Khi đi sau một phụ âm rít (hissing consonants), cụ thể là những phụ âm sau: /z/, /s/, /dZ/, /tS/, /S/, /Z/.

Xem thêm: " Người Thực Hiện Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Ví dụ: refuses, passes, judges, churches, garages, wishes.

3. đứng đầu 100 danh từ thường sử dụng nhiều nhất

Stt

Từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

Stt

Từ giờ Anh

Nghĩa tiếng Việt

1

people

Người

51

media

Phương tiện truyền thông

2

history

Lịch sử

52

thing

những vật

3

way

Đường

53

oven

Lò nướng

4

art

Nghệ thuật

54

community

Cộng đồng

5

world

Thế giới

55

definition

Định nghĩa

6

information

Thông tin

56

safety

Sự an toàn

7

map

Bản đồ

57

quality

Chất lượng

8

two

Hai

58

development

Phát triển

9

family

Gia đình

59

language

Ngôn ngữ

10

government

Chính phủ

60

management

Quản lý

11

health

Sức khỏe

61

player

Người chơi

12

system

Hệ thống

62

variety

Nhiều

13

computer

Máy tính

63

video

Video

14

meat

Thịt

64

week

Tuần

15

year

Năm

65

security

An ninh

16

thanks

Lời cảm ơn

66

country

Nước

17

music

Âm nhạc

67

exam

Thi

18

person

Người

68

movie

Phim

19

reading

Cách đọc

69

organization

Cơ quan

20

method

Phương pháp

70

equipment

Thiết bị

21

data

Dữ liệu

71

physics

Vật lý

22

food

Thức ăn

72

analysis

Nghiên cứu

23

understanding

Hiểu biết

73

policy

Chính sách

24

theory

Lý thuyết

74

series

Loạt

25

law

Pháp luật

75

thought

Tư tưởng

26

bird

Chim

76

basis

Căn cứ

27

literature

Văn chương

77

boyfriend

Bạn trai

28

problem

Vấn đề

78

direction

Phương hướng

29

software

Phần mềm

79

strategy

Chiến lược

30

control

Kiểm soát

80

technology

Công nghệ

31

knowledge

Kiến thức

81

army

Quân đội

32

power

Quyền lực

82

camera

Máy chụp hình

33

ability

Khả năng

83

freedom

Sự tự do

34

economics

Kinh tế học

84

paper

Giấy

35

love

Tình Yêu

85

environment

Môi trường

36

internet

Internet

86

child

Trẻ em

37

television

Tivi

87

instance

Trường hợp

38

science

Khoa học

88

month

Tháng

39

library

Thư viện

89

truth

Sự thật

40

nature

Bản chất

90

marketing

Thị trường

41

fact

Việc

91

university

Trường đại học

42

product

Sản phẩm

92

writing

Viết

43

idea

Ý kiến

93

article

Điều khoản

44

temperature

Nhiệt độ

94

department

Bộ

45

investment

Đầu tư

95

difference

Khác nhau

46

area

Khu vực

96

goal

Mục tiêu

47

society

Xã hội

97

news

Tin tức

48

activity

Hoạt động

98

audience

Khán giả

49

story

Câu chuyện

99

fishing

Đánh cá

50

industry

Ngành công nghiệp

100

growth

Tăng trưởng

III. BÀI TẬP VỀ DANH TỪ trong TIẾNG ANH

1. Bài bác tập thực hành

Exercise 1: Viết dạng số nhiều của những danh trường đoản cú sau

1. These (person) ___________ are protesting against the president.

2. The (woman) ___________ over there want to lớn meet the manager.

3. My (child) ___________hate eating pasta.

4. I am ill. My (foot) ___________ hurt.

5. Muslims kill (sheep) ___________ in a religious celebration.

6. Brush my (tooth) ___________ three times a day.

7. He (student ) ___________ are doing the exercise right now.

8. He (fish) ___________ I bought are in the fridge.

9. They are sending some (man) ___________ khổng lồ fix the roof.

10. Most (housewife) ___________ work more than ten hours a day at home.

11. Where did you put the (knife) ___________?

12. (Goose) ___________ like water.

13. (Piano) ___________ are expensive.

14. Some (policeman) ___________ came lớn arrest him.

15. Where is my (luggage) ___________? In the car!

 

Exercise 2: Chuyển các danh từ sau sang số nhiều

 1. A table -> ...................................

 2. An egg ->…………………………

 3. A oto ->…………………………

 4. An orange ->…………………………

 5. A house ->…………………………

 6. A student -> …………………………

 7. A class ->…………………………

 8. A box ->…………………………

 9. A watch ->…………………………

 10. A dish ->…………………………

 11. A quiz ->…………………………

 12. A tomato ->…………………………

 13. A leaf ->…………………………

 14. A wife ->…………………………

 15. A country ->…………………………

 16. A key ->…………………………

 17. A policeman ->…………………………

 18. A bamboo ->…………………………

 19. An ox -> …………………………

2. Đáp án những bài tập

Exercise 1:

1. People 

2. Women 

3. Children

4. Feet 

5. Sheep

6. Teeth

7. Students

8. Fish

9. Men

10. Housewives 

11. Knives

12. Geese

13. Pianos

14. Policemen

15. Luggage (vì luggage (hành lí) là danh từ ko đếm được nên không có dạng số nhiều)

Exercise 2:

1. Tables

2. Eggs

3. Cars

4. Oranges

5. Houses

6. Students

7. Classes

8. Boxes 

9. Watches

10. Dishes

11. Quizzes

12. Tomatoes 

13. Leaves

 

14. Wives

15. Countries

16. Keys

17. Policemen

18. Bamboos

19. Oxen

 

 

Bài học tập về Danh tự của bọn họ đã ngừng rồi, với mọi người trong nhà chuyển sang bài bác Liên từ trong giờ Anh nhé !