*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

__________________

,

DECISION

Regarding the appointment of

Pursuant to:

- The Company’s charter;

- Company’s Regulation on appointment attached lớn the Decision No. dated ;

- The business demands;

- The employee’s ability, attitude & achievements;

- The appointment proposal of dated .

Bạn đang xem: Bổ nhiệm tiếng anh là gì

DECIDES

1. To appoint Mr/Ms.

ID No.

Date of birth:

to be of the Company from .

2. Rights và responsibilities of

- The rights và responsibilities of are prescribed in the Company’s charter và other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders.

- Mr./Ms. is responsible lớn hvà over documents, tasks & complete other procedures to start working in the new positions from .

3. This Decision shall take effect from the date of signing. Mr./Ms. , are responsible khổng lồ implement this Decision.

(full name và signature)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

QUYẾT ĐỊNH

Về vấn đề bổ nhiệm

Cnạp năng lượng cứ:

- Điều lệ Công ty;

- Quy chế chỉ định nhân viên cấp dưới vào công ty;

- Nhu cầu thêm vào, gớm doanh;

- Năng lực, cách biểu hiện thao tác làm việc với các thành tựu của nhân viên;

- Đề xuất chỉ định của ngày .

Xem thêm: Giấy Chứng Nhận Tiếng Anh Là Gì ? Các Thuật Ngữ Cơ Bản Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì

QUYẾT ĐỊNH

1. Bổ nhiệm ông/bà:

CMND/CCCD số:

Ngày sinh:

Vào chức danh Tính từ lúc ngày .

2. Quyền hạn với trách rưới nhiệm của :

- Các quyền với nghĩa vụ của được khí cụ nắm cụ thể trong Điều lệ và các luật khác của bạn và các chỉ dẫn của lãnh đạo đơn vị chức năng.

- Ông/bà tất cả trách nát nhiệm bàn giao các bước, tài liệu với hoàn toàn các giấy tờ thủ tục không giống sinh hoạt cương vị cũ và tiếp nhận các tư liệu, quá trình trên cương cứng vị new trước thời gian ngày .

3. Các nội dung khácQuyết định này còn có hiệu lực Tính từ lúc ngày ký. Các ông/bà với tất cả trách rưới nhiệm thực hành đưa ra quyết định này.

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)


Tiếng Việt


Đây là văn uống bản biểu mẫu mã bởi vì công ty chúng tôi trường đoản cú biên soạn thảo, trường hợp Anh/Chị ý muốn thực hiện dịch vụ vui mừng liên hệ cùng với Cửa Hàng chúng tôi sẽ được tăng cấp tài khoản VIP.. Xin cám ơn.

English


Đây là văn phiên bản biểu mẫu bởi vì công ty chúng tôi từ bỏ biên soạn thảo, giả dụ Anh/Chị ao ước thực hiện dịch vụ vui mừng liên lạc với Shop chúng tôi để được upgrade tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Hướng dẫn Biểu mẫu mã Hỏi đáp Biểu chủng loại công vụ