giá thành vận hành (opex) Tổng chi phí thiết lập (TCO) Phần mượt quản lí lí vừa lòng đồng Ngân sách vốn Báo cáo dòng tài chính Báo cáo hiệu quả ghê doanh Bảng cân đối giá thành so với đầu tư vốn, thuật ngữ thuế tại Hoa Kỳ. ^ “capital expenditure (capex)”.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh tiếng anh


Operating expense (operational expenditure, opex) Total cost of ownership (TCO) Contract management software Capital cost Cash flow statement Income statement Balance sheet Expenses versus Capital Expenditures, tax terminology in the US. "capital expenditure (capex)".
Về thực chất, nhiều người đứng đầu tiếp thị cùng lăng xê thường đánh mất kim chỉ nam bán hàng / lệch giá / ROI, vì bọn họ triệu tập vào tracnghiem123.comệc tùy chỉnh cấu hình một chương trình sáng tạo / tất cả tính thay đổi nhưng không cần phải quyên tâm mang đến những report tác dụng ghê doanh - một cạm bả cơ bạn dạng của tiếp thị bởi tiện ích của tiếp thị..
In essence, many marketing và advertising executives often thua sight of the objective sầu of sales/revenue/profit, as they focus on establishing a creative/innovative sầu program, without concern for the top or bottom lines – a fundamental pitfall of marketing for marketing"s sake.
Chúng ta sẽ lưu ý báo cáo này tại phần sau vì nó tất cả phần kỉm quan trọng rộng đối với report kết quả vận động khiếp doanh.
And we"ll focus on that a little bit later because that"s a little bit more nuanced relative to lớn the income statement.
Đó là hai các loại báo cáo chúng ta hay gặp gỡ nhất, tuy vậy thỉnh thoảng nó cũng có thể là report kết quả vận động ghê doanh theo tháng hoặc 6 mon.
Those are usually the two types that you see, but sometimes, there"s monthly or six- month income statements.
Nhưng chúng ta đang chỉ để ý report kết quả hoạt động kinh doanh trong một tương lai không thực sự xa ở ví dụ này.
Những báo cáo đó bao gồm báo cáo kết quả hoạt động khiếp doanh với nhì báo cáo khác là bảng cân đối kế toán thù cái mà lại tôi sẽ đề cùa tới giữa những phân tích và lý giải cho khủng hoảng tài bao gồm và đều vụ tracnghiem123.comệc liên quan ở chỗ sau.
There"s the income statement & the other two are the balance sheet, which I have drawn a lot in a lot of the other explanations I"ve sầu done on the financial crisis and whatever else.
Trong tracnghiem123.comdeo clip này, bọn họ cũng biến thành bàn về quan hệ giữa report kết quả vận động ghê doanh cùng bảng phẳng phiu kế tân oán.
And actually, in this tracnghiem123.comdeo, we"re going khổng lồ see how the income statement relates to lớn the balance sheet.
khi các tài sản này được áp dụng, chúng được áp dụng và ghi vào báo cáo kết quả chuyển động tởm doanh trong kỳ Khi tạo ra.
As these assets are used they are expended & recorded on the income statement for the period in which they are incurred.
Trong phạm tracnghiem123.com bài xích giảng này, tôi ao ước đề cùa đến báo cáo được quan tâm nhất khi tín đồ ta so với một cửa hàng chính là báo cáo kết quả hoạt động ghê doanh.
I figure now is as good a time as any to lớn learn about probably what most people focus the most on when they analyze companies, and that"s the income statement.
SG & A (chuyển phiên SGA, SAG hoặc SGNA) là một trong có mang lúc đầu được sử dụng vào kế tân oán để chỉ giá cả Bán mặt hàng và Quản lý, là ngân sách phi tiếp tế bao gồm được trình bày trong report kết quả chuyển động tởm doanh (báo cáo lợi tức đầu tư hoặc lỗ).

Xem thêm: Nước Tẩy Trang Tiếng Anh Là Gì, 50+ Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Hóa


SG&A (alternately SGA, SAG or SGNA) is an initialism used in accounting to lớn refer to lớn Selling, General & Administrative Expenses, which is a major non-production cost presented in an income statement (statement of profit or loss).
Gỉa sử trong ví dụ bên trên, chính là thu nhập vào một khoảng chừng thời hạn nhất quyết và giả sử đó bọn họ đang nói về report kết quả hoạt động ghê doanh mang lại năm tài bao gồm 2008.
So let"s say the revenue or the sales in this case in a given period, let"s say that this is an income statement for 2008.
Báo cáo kết quả chuyển động tởm doanh về cơ bạn dạng trình bày lợi tức đầu tư nhưng mà một đơn vị tìm được trong một khoảng tầm thời hạn với nó luôn tương quan tới một khoảng chừng thời hạn nhất thiết.
So the income statement is literally just saying how much a company might earn in a given period, and it"s always related to a period.
Bố cục của báo cáo này kha khá thống tuyệt nhất. Mặc dù nó rất có thể khác nhau tùy trực thuộc vào loại hình vận động gớm doanh của từng công ty, nhưng vào phạm tracnghiem123.com bài bác giảng này tôi đã đem ví dụ là báo cáo kết quả chuyển động ghê doanh của một đơn vị phân phối sản phẩm công nghệ máy móc.
And the general format is pretty consistent, although there is a lot of variation depending on what a business does, but in this tracnghiem123.comdeo, I really just want to lớn cover almost a plain vanilla income statement for a company that just sells a widget.
Báo cáo Môi trường Kinh doanh trong năm này là kết quả của 2 năm bức tốc tiến hành so với với so sánh unique luật pháp cùng hiệu quả khung pháp lí nhằm mục đích phản chiếu sát thực tình hình thực tế rộng.
This year’s Doing Business report completes a two-year effort khổng lồ expand benchmarks that measure the unique of regulation, as well as the efficiency of the business regulatory framework, in order lớn better capture the realities on the ground.
Matthew Maloney, giám đốc tài bao gồm của công ty ngoại ân hận Moneycorp, báo cáo rằng đông đảo cố gắng nỗ lực nhằm vừa lòng tốt nhất đội ngũ tài chính nghiêm ngặt hơn vào tracnghiem123.comệc ghê doanh đã mang đến kết quả.
Matthew Maloney, the finance director of foreign exchange company Moneycorp, reported that efforts to lớn integrate the finance team more closely inlớn the business have borne fruit.
HSBC là ngân số 1 tiên trong những bank to của Vương quốc Anh công bố tác dụng khiếp doanh nửa năm nay , cùng rất ngân hàng Lloyds Banking Group , bank hoàng thất Xcốt-len với bank Barclays tất cả đã báo cáo vào tuần này .
HSBC is the first of the UK "s major banks to publish its half-year results , with Lloyds Banking Group , Royal Bank of Scotlvà và Barclays all reporting this week .
Kết quả gửi lại là tình trạng tăng lên của các khải niệm mô hình ghê doanh đã nhận được được vào bối rhình ảnh của báo cáo tài bao gồm, Nhóm tư vấn báo cáo tài bao gồm Châu u (European Financial Reporting Adtracnghiem123.comsory Group - EFRAG), mà lại khuyên ổn liên minc châu Âu trong xác nhận các chuẩn chỉnh mực báo cáo tài bao gồm, bắt đầu một sự án trong “ Vai trò của những mô hình gớm doanh vào báo cáo tài chính” vào năm 2011. .
As a result of the increasing prominence the concept of business mã sản phẩm has received in the context of financial reporting, the European Financial Reporting Adtracnghiem123.comsory Group (EFRAG), which adtracnghiem123.comses the European Union on endorsement of financial reporting standards, commenced a project on the "Role of the Business Model in Financial Reporting" in 2011.
Các phạt hiện tại vào báo cáo đã liên hệ quy trình thảo luận về cơ chế trên toàn quả đât cùng chế tạo ra điều kiện đến bài toán tăng tốc nghiên cứu về ảnh hưởng của các luật pháp ở cấp doanh nghiệp cho tới kết quả hoạt động thông thường của những nền kinh tế.
Each year the report team works to improve the methodology và khổng lồ enhance their data collection, analysis and output. The project has benefited from feedbaông xã from many stakeholders over the years.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M