Thảm họa thiên nhiên môt trong những chủ đề học tiếng Anh khó. Những từ vựng cũng như cấu trúc câu khá phức tạp và khi học viết đoạn văn về chủ đề này người học cần nắm được những nội dung về từ mới cũng như các cấu trúc thường dùng nhất. Một số mẫu đoạn văn tiếng Anh về thảm họa thiên nhiên cũng như cách viết chủ đề này sẽ được gửi tới các bạn ngay sau đây!


*

Đoạn văn tiếng Anh về thảm họa thiên nhiên


Cách viết đoạn văn tiếng Anh về thảm họa thiên nhiên

Viết đoạn văn ngắn về thảm họa thiên nhiên trên thực tế nếu các bạn biết cách viết và cách học thì không quá khó. Cách giúp các bạn viết một đoạn văn cơ bản như sau:

– Hình thành ý tưởng: Đây là bước quan trọng, các bạn phải tạo nên được ý tưởng cơ bản nhất trong đầu sau đó tiến hành viết.

– Viết câu chốt với ý chính thâu tóm được hoàn toàn những ý mà bạn muốn diễn đạt trong đoạn.

– Diễn giải những ý tưởng của mình thông qua những luận điểm nhỏ. Nên nhớ, đoạn văn trong tiếng Anh chỉ bao gồm 1 ý chính lớn nhất, không nên viết lan mang sang ý khác. Nếu bạn muốn nhấn mạnh điều gì thì chỉ nên làm rõ điều đó. Ví dụ bạn muốn nói tới cơn bão số 1 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới tỉnh Nghệ An thì chỉ nên viết nó đã diễn ra lúc nào, ảnh hưởng ra sao, không nên viết lan man sang những địa điểm khác.

Bạn đang xem: Bài viết về thảm họa thiên nhiên bằng tiếng anh

– Hãy học từ vựng về thảm họa thiên nhiên trước khi học viết đoạn văn. Bên cạnh đó các bạn cũng cần nắm vững ngữ pháp căn bản nhất để viết được nội dung cần thiết.

Đoạn văn tiếng Anh về thảm họa thiên nhiên

Khi viết các đoạn văn về thảm họa thiên nhiên những ví dụ sau đây sẽ giúp các bạn có thể hình thành ý tưởng và giúp bạn viết đoạn văn tốt nhất.

Đoạn 1:

Today, in Vietnam often encountered many natural disasters such as floods, droughts, hail, tropical storms and other natural disasters. These are the most frightening things people are concerned about. Tropical storms often occur and cause most harm. It usually occurs in the rainy season and occurs most often in central Vietnam and coastal areas. It causes a lot of damage to people and property. First, killing people, livestock and poultry by the flood. Second, crop loss due to flooding. Humans become homeless and lose all their possessions. and many other damages caused by the storm. To prevent and fight against tropical storms, before it takes place, we must make preventive dikes, prepare adequate tools and food and other necessities. When storms occur, people must find safe shelters not to go out. After that, we have to overcome what hurricanes destroy, such as rebuilding houses, and many other things, if we live in that area, we should plant trees, protect the environment and many other practical things.

Dịch: Ngày nay, ở việt nam thường gặp nhiều thiên tai như lũ lụt, hạn hán, mưa đá, bão nhiệt đới và nhiều thiên tai khác. Đó là những điêu đáng sợ nhất mà con người lo ngại . Nhưng bão nhiệt đới thường xảy ra và gây hại nhiều nhất. Nó thường diễn ra vào mùa mưa và xảy ra nhiều nhất là ở miền trung nước ta và các vùng ven biển. nó gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản. Đầu tiên, làm chết người, gia súc và gia cầm do lũ cuốn. thứ hai, mất mùa vụ do ngập úng. con người trở thành người vô gia cư và mất hết tài sản. và nhiều thiệt hại khác do bão gây ra. để phòng tránh và chống trọi với bão nhiệt đới, trước khi nó diễn ra chung ta phải đắp đê phòng ngừa, chuẩn bị các dụng cụ và thức ăn đầy đủ và những điều cần thiết khác. khi bão diễn ra, mọi người phải tìm chỗ trú ẩn an toàn không dược đi ra ngoài. sau khi diễn ra, phải khắc phục lại những gì bão tàn phá như xây dựng lại nhà cửa, và nhiều việc khác, nếu sống ở khu vực đó thì ta nên trồng cây, bảo vệ môi trường và nhiều công việc thiết thực khác.

Xem thêm: Lên Kế Hoạch Tiếng Anh Là Gì ? » Tiếng Anh 24H Lên Kế Hoạch

Đoạn 2:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buidings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Đoạn 3:

A natural disaster is a sudden event brought about by natural forces other than the acts of human beings. It can cause widespread destruction, lots of collateral damage or loss of life. This is why, it’s important for us to learn about natural disaster to protect ourselves and minimise the damage.

In this section we will learn some new words about natural disaster.

Dịch: Thảm họa thiên nhiên là những sự kiện xuất hiện đột ngột do những thế lực tự nhiên gây nên hơn là những hành động của con người. Nó có thể tạo ra sự tàn phá ở diện rộng, những tổn thất ngoài dự kiến và mất mát về người và của. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tìm hiểu về thảm họa thiên nhiên để tự bảo vệ bản thân và hạn chế những thiệt hại.