Phuc: I know! I really lượt thích the photo exhibition. It"s fascinating to see how the school used to lớn look.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 9: viet nam then and now

Duong: Right! The photos explain a lot about our school in the past.

Tom: Look – these two pictures were taken in 1970.

Phuc: Wow, that long ago? The school looks more lượt thích thatched houses with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms và the walls were made of mud & straw and, look – trenches!

Duong: I think that was during the war so it was necessary lớn have the trenches right there.

Tom: Ha… the students in this picture are wearing rubber sandals và straw hats.

Nhi: Hey, & these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof and wooden window frames… và some of them are missing.

Duong: Yes, I can"t imagine how those students could study in such poor conditions!

Phuc: Right! Things have improved considerably now. We have everything… comfortable classrooms, learning facilities like computer rooms…

Nhi: Yeah, we also have nice uniforms & proper shoes. We"re much luckier these days… But, I"m not sure our grades are better…

a. Put a word/phrase from the box under each picture.

(Đặt những từ vào bức tranh đúng.)

thatched house facilities tiled roof trench rubber sandals photo exhibition

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Dương: Cậu gồm tin được là từ bây giờ là kỉ niệm 60 năm thành lập và hoạt động trường không? 

Phúc: Mình biết. Mình khôn xiết thích triển lãm ảnh. Thật háo hức khi thấy được trường mình rất lâu rồi trông như vậy nào!

Dương: Đúng đó! các bức ảnh thể hiện rất nhiều điều về trường mình ngày xưa. 

Tom: Nhìn kìa! nhị bức ảnh này được chụp vào thời điểm năm 1970. 

Phúc: Lâu vậy rồi á? trường trông giống gần như ngôi bên lợp mái tranh với đa số cánh đồng lúa bao quanh. Chỉ tất cả một vài lớp học và tường thì làm bởi bùn và rơm. Chú ý kìa gồm cả hầm nữa. 

Dương: Mình suy nghĩ thời chiến thì rất cần có những hầm như thế 

Tom: Học sinh trong hình ảnh thì đi dép cao su thiên nhiên và nhóm mũ rơm 

Nhi: Này các cậu, đầy đủ bức này chụp năm 1985. Nhìn hồ hết viên gạch ốp lát bị nứt kìa, cả khung cửa gỗ nữa... Một vài khu vực bị mất. 

Dương: Đúng vậy. Mình tất yêu tưởng tượng được sao rất có thể học được trong đk khó khăn như vậy. 

Phúc: Ừ. Hồ hết thứ bây giờ được nâng cao đáng kể. Chúng ta có đông đảo thứ. Lớp học tập thoải mái, cơ sở vật chất không thiếu như phòng máy tính chẳng hạn ...

Nhi: Đúng, chúng mình tất cả đồng phục đẹp. Họ may mắn hơn thời trước nhiều. Nhưng mình không chắc hẳn rằng kết quả học tập tập tốt hơn đâu... 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Trench (chiến hào)

2. Tiled roof (mái ngói)

3. Facilities (cơ sở đồ dùng chất)

4. Photo exhibition (triển lãm ảnh)

5. Rubber sandals (dép cao su)

6. Thatched house (nhà tranh)


Bài 1b

1b. Find a word in the conversation that means:

(Tìm từ trong đoạn hội thoại tất cả nghĩa.)

1. Celebration of an important year

2. Very interesting

3. Not there

4. Situations

5. Got better

6. Real

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Lời giải chi tiết:

1. Celebration of an important year = anniversary

(kỉ niệm của một năm đặc biệt quan trọng - lễ kỷ niệm)

2. Very interesting = fascinating

(rất thú vui - hấp dẫn)

3. Not there = missing

(không có - bị mất)

4. Situations = conditions

(tình huống - điều kiện)

5. Got better = improved

(tốt hơn - cải thiện)

6. Real = proper

(thực tế - phù hợp)


Bài 1c

1c. Read the statements and decide whether the information is true (T) or false (F), or not given (NG).

(Đọc những câu và ra quyết định xem tin tức nào là đúng (T) hoặc không nên (F) hoặc không tồn tại thông tin (NG).)

 

T

F

NG

1. The school was founded at the beginning of the 20th century.

(Trường học được thành lập và hoạt động vào vào đầu thế kỷ 20.)

 

 

 

2. The school was initially surrounded by paddy fields.

(Trường học ban đầu được phủ quanh bởi ruộng lúa.)

 

 

 

3. During the 1970s, the students were well dressed.

(Trong suốt trong thời điểm 1970, học viên đã mặc áo quần đẹp.)

 

 

 

4. The students in the 1980s learnt better than in the 1970s.

Xem thêm: Trát Tường Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Plastering, Từ Vựng Công Tác Tường Gạch:

(Các học tập sinh trong những năm 1980 học giỏi hơn trong số những năm 1970.)

 

 

 

5. The school now is much better equipped.

(Trường học bây chừ được trang bị giỏi hơn nhiều.)

 

 

 

Lời giải bỏ ra tiết:

1. F

2. T

3. F

4. NG

5. T

1. F (It was founded in the 1960s.)

(Sai => Nó được thành lập và hoạt động những năm 1960.)

3. F (They wore rubber sandals và straw hats.)

(Sai => Họ mang dép cao su và team mũ rơm.)


Bài 1d

1d. Read the conversation again và answer questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại và vấn đáp câu hỏi.)

1. When does the conversation take place?

(Cuộc hội thoại diễn ra khi nào?)

2. Why does Phuc say the photo exhibition is fascinating?

(Tại sao Phúc bảo rằng triển lãm tranh hấp dẫn?)

3. What was unusual about the school in 1970?

(Điều gì là không bình thường ở trường học tập năm 1970?)

4. How was the school in 1985?

(Trường học tập năm 1985 cụ nào?)

5. What can the students learn from the photo exhibition?

(Những gì học tập sinh rất có thể học được từ triển lãm ảnh?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The conversation takes place on the school"s 60th anniversary.

(Cuộc trò chuyện ra mắt vào ngày kỷ niệm 60 năm trường.)

2. Because it explains a lot about how the school was in the past.

(Bởi bởi nó phân tích và lý giải rất các về tình trạng trường học tập trong thừa khứ.)

3. There were trenches outside the classrooms.

(Có chiến hào bên phía ngoài lớp học.)

4. The roof was made of tiles và some tiles were broken. The window frames were made of wood and some of them were missing.

(Mái nhà được thiết kế bằng ngói và một số gạch đã trở nên vỡ. Khung cửa ngõ sổ được gia công bằng gỗ cùng một số đã trở nên mất.)

5. They can learn that they are lucky lớn have such great learning facilities nowadays. 

(Họ hoàn toàn có thể học được rằng bọn họ thật may mắn khi có những cơ sở học tập tuyệt vời nhất như hiện nay.)


Task 2. Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets.

(Hoàn thành câu làm thế nào để cho giống nghĩa câu ban đầu.)

1. There have been _________ differences in the country"s policies as compared to lớn two years ago. (minor)

2. The traffic system in Ha Noi has been _________ upgraded over the last ten years. (suddenly và to a great degree)

3. Vietnamese people"s lives have been _________ improved. (enough to lớn make a difference)

4. There have been _________ changes in the way people work. (quite large)

5. There has been a ________ increase in people"s income over the last ten years. (little by little)

Lời giải đưa ra tiết:

1. There have been slight differences in the country’s policies as compared to two years ago. (minor)

(Có sự khác biệt nhỏ trong cơ chế của quốc gia so cùng với hai thời gian trước đây.)

2. The traffic system in Ha Noi has been dramatically upgraded over the last ten years. (suddenly & to a great degree)

(Hệ thống giao thông vận tải ở thủ đô đã được upgrade đáng nhắc trong 10 năm qua.)

3. Vietnamese people’s lives have been significantly improved. (enough to make a difference)

(Cuộc sinh sống của bạn dân việt nam đã được nâng cấp đáng kể.)

4. There have been considerable changes in the way people work. (quite large)

(Đã gồm những biến hóa đáng nhắc trong phương pháp mọi người làm việc.)

5. There has been a gradual increase in people’s income over the last ten years. (little by little)

(Đã tất cả sự ngày càng tăng dần về các khoản thu nhập của bạn dân trong mười năm qua.)


(Phỏng vấn giáo viên của bạn về những đặc điểm về trường của bạn khi Thầy/ Cô ban đầu về giảng dạy. Tiếp nối sử dụng thông tin được cung cấp để nói về những sự đổi khác đó.)