Bài viết bên dưới đây tracnghiem123.com xin tổng hợp 4 Mẫu bài xích tập nhiệm vụ kế toán thù gia sản cố định có đáp án lời giải các bạn thuộc tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tài sản cố định

*

Mẫu bài bác tập nhiệm vụ kế tân oán gia tài cố định 1:

Có tư liệu về TSCĐ tại một cửa hàng vào thời điểm tháng 6/N ( 1.000 đồng ):

Ngày 7, nhận vốn góp liên kết kinh doanh lâu năm của công ty V bằng một TSCĐ cần sử dụng đến cung ứng theo giá chỉ thỏa thuận hợp tác như sau :

– Nhà xưởng phân phối : 300.000 , thờ gian thực hiện 10 năm:

– Thiết bị chế tạo : 360.000, thời hạn áp dụng 5 năm.

– Bằng sáng tạo : 600.000, thời hạn khai quật 5 năm.

Ngày 10, tiến hành download một dây chuyền cấp dưỡng của người tiêu dùng K dùng mang lại phân xưởng chế tạo .Giá thiết lập phải trả theo hóa solo ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong các số ấy : giá trị hữu hình của đồ vật cung cấp 315.000 ( khấu hao vào 8 năm ); giá trị vô hình của technology chuyển giao 110.880 ( khấu hao trong 4 năm ). Ngân sách chi tiêu lắp ráp chạy demo đồ vật vẫn bỏ ra bởi tiền tạm thời ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền thiết lập Cửa Hàng chúng tôi đã tkhô hanh tân oán bằng tiền vay mượn lâu dài 1/2. Còn lại tkhô hanh toán bởi chuyển tiền trực thuộc quỹ đầu tư cải tiến và phát triển.

Ngày 13, Shop chúng tôi thực hiện mướn ngắn hạn của người tiêu dùng M một sản phẩm công nghệ dùng mang đến bộ phận bán sản phẩm. Giá trị TSCĐ thuê 240.000. Thời gian mướn cho đến khi hết tháng 10/N. Tiền mướn đang trả cục bộ ( tất cả thuế GTGT 10% ) bằng chi phí vay mượn thời gian ngắn 16.500.Ngày 16, tạo nên những nghiệp vụ :Tkhô cứng lý một công ty kho của phân xưởng tiếp tế , đang khấu hao hết từ thời điểm tháng 5 /N., nguyên giá chỉ 48.000, xác suất khấu hao bình quân năm 12%. Chi phí tkhô nóng lý sẽ chi bởi chi phí khía cạnh 5.000, phế liệu thu hồi nhập kho 10.000.Gửi một sản phẩm công nghệ sản xuất khẩu tham mê gia liên kết lâu năm cùng với công ty chúng tôi B , nguim giá

300.000 ; quý giá hao mòn lũy kế 55.000, Tỷ Lệ khấu hao bình quân năm 10%. Giá trị vốn góp được chúng tôi B ghi nhận là 3trăng tròn.000, tương ứng 21% quyền điều hành và kiểm soát.

Ngày 19 , tải một lắp thêm cai quản sự dụng đến văn uống phòng shop. Giá tải ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, sẽ trả bởi tiền gửi bank. Ngân sách đi lại , bốc toá , lắp đặt đã chi bởi tiền mặt 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15 % và thứ chi tiêu bởi nguồn chi phí sale..Ngày 22, nghiệm thu sát hoạch nhà văn uống phòng quản lý vày thành phần XDCB bàn giao. Giá quyết tân oán của nơi ở là một trong.000.800, vốn kiến thiết dự án công trình là nguồn ngân sách đầu tư XDCB. Thời gian tính khấu hao hai mươi năm.Ngày 25, tiến hành nghiệm thu dự án công trình sửa chữa thay thế nâng cấp một quầy mặt hàng của thành phần bán hàng bởi nguồn chi phí khấu hao. Ngân sách chi tiêu sửa chữa thay thế nâng cấp thuê quanh đó không trả cho quý doanh nghiệp V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự loài kiến sau khoản thời gian sửa chữa hoàn thành , TSCĐ này vẫn sử dụng trong vòng 5 năm nữa. Được biết thêm nguyên giá bán TSCĐ trước lúc thay thế sửa chữa là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, Phần Trăm khấu hao trung bình năm 10%.Ngày 28, thực hiện nghiệm thu sát hoạch một vật dụng tiếp tế thuê quanh đó thay thế béo vẫn ngừng, chuyển giao mang đến phần tử áp dụng. Ngân sách thay thế sửa chữa béo thuê không tính chưa trả cho quý doanh nghiệp W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Theo thông tin được biết DN sẽ trích trước chi phí thay thế sửa chữa to theo chiến lược của thiết bị này là 50.000.

Yêu cầu:

Định khoản các nhiệm vụ nêu trênXác định mức khấu hao tăng, sút theo từng thành phần trong thời điểm tháng 6/N, biết Doanh Nghiệp tính khấu hao theo ngày và tháng 6/N tất cả 30 ngày.Xác định nấc khấu hao TSCĐ trích hồi tháng 6/N biết:

-Tháng 5/N không có biến động tăng bớt TSCĐ

Mức khấu hao TSCĐ đang trích vào tháng 5/N sinh sống bộ phận cung cấp : 30.000, chào bán hàng

7.000, cai quản DN 10.000.

Giả sử mon 7/N không có biến động về TSCĐ . Hãy khẳng định nấc khấu hao TSCĐ trích hồi tháng 7 sinh sống từng phần tử.

Giải

1.Định khoản những nhiệm vụ nêu trên:

1)

Nợ TK 211: 660.000

-2111: 300.000

-2112 : 360.00

Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000

-Có TK 411 (V): 1.260.000

2a)

Nợ TK 211( 2112) : 300.000

Nợ TK 213( 2138) : 105.600

Nợ TK 133( 1332) : 20.280

-Có TK 331( K) : 425.880

2b)

Nợ TK 331( K) : 425.880

-Có TK 341: 212.940

-Có TK 112: 212.940

2c)

Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000

Nợ TK 133( 1332) : 600

-Có TK 141 : 12.600

2d)

Nợ TK 414 : 204.660

-Có TK 411: 204.600

3a)

Nợ TK 001 : 240.000

3b)

Nợ TK 641 ( 6417): 15.000

Nợ TK 133( 1331) : 1.500

-Có TK 311 : 16.500

4a)

Nợ TK 214( 2141) : 48.00

-Có TK 211 ( 2112): 48.000

4b)

Nợ TK 811: 5.000

-Có TK 111: 5.000

4c)

Nợ TK 152( phế liệu) : 10.000

-Có TK 711: 10.000

Nợ TK 223 (B): 3đôi mươi.000

Nợ TK 214( 2141) : 55.000

-Có TK 711: 75.000

-Có TK 211( 2112): 300.000

5a)

Nợ TK 211( 2114) : 300.000

Nợ TK 133( 1332) : 15.000

-Có TK 112: 315.000

5b)

Nợ TK 211( 2114): 2.000

Nợ TK 133 ( 1332) : 100

-Có TK 111: 2.100

6a)

Nợ TK 211(2111) : 1.000.800

-Có TK 241( 2412) : 1.000.800

6b)

Nợ TK 441: 1.000.800

-Có TK 411 : 1.000.800

7a)

Nợ TK 241( 2413) : 180.000

Nợ TK 133( 1332): 9.000

-Có TK 331 ( V) : 189.000

7b)

Nợ TK 211( 2111): 180.000

-Có TK 214(2143): 180.000

8a)

Nợ TK 241( 2412) : 54.000

Nợ TK 133 ( 1331): 2.700

-Có TK 331 ( W): 56.700

8b)

Nợ TK 335: 54.000

-Có TK 241( 2413): 54.000

8c)

Nợ TK 627: 4.000

-Có TK 335: 4.000

Yêu cầu 2:

Mức khấu hao TSCĐ tăng hồi tháng 6/N tại:

Bộ phận cung cấp hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;Bộ phận làm chủ doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761Bộ phận sản xuất : 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/ (5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)= 2000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540 = 18.615

Mức khấu hao TSCĐ sút trong thời điểm tháng 6/N tại:

Sở phận sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250Sở phận bán sản phẩm : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500

Sở phận thêm vào : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365Sở phận bán hàng : 7.000 + 800 – 500 = 7.300Sở phận làm chủ doanh nghiệp lớn : 10.000 + 2.761 = 12.761 Yêu cầu 4

Mức khấu hao gia sản cố định trích hồi tháng 7/N:

Bộ phận phân phối : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500 = 51.450.Sở phận bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 +

4.000 – 2.500 = 8.500

Sở phận làm chủ doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) =

10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945

Mẫu bài xích tập nghiệp vụ kế toán gia sản cố định và thắt chặt 2:

 

Có tài liệu tại 1 Doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ trong quý một năm N như sau: (đơn vị tính: đồng)

Mua 1 máy móc thứ của công ty A bằng quỹ chi tiêu phát triển giá mua chưa tính thuế GTGT: 100.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. túi tiền lắp ráp đưa ra bằng chi phí mặt: 8.000.000

Rút TGNH tkhô cứng toán chi phí cài đặt TSCĐ bên trên, hiểu được vì thanh toán chi phí trước thời hạn nguyên lý đề xuất Doanh Nghiệp thừa kế chiết khấu thanh hao toán: 1.000.000

Mua 1 xe pháo ca để mang rước người công nhân giá chỉ tải chưa thuế GTGT: 50.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. DN đang tkhô hanh toán thù chi phí mang lại đơn vị cung cấp bởi chuyển tiền.

Mua một số TSCĐ giao hàng mang đến công tác làm chủ giá tkhô giòn tân oán theo hóa đơn GTGT không tính thuế: 22 ngàn.000, đã tkhô giòn tân oán bởi tiền mặt

Vay lâu dài bank nhằm sắm sửa 1 phương tiện đi lại vận tải đường bộ ship hàng mang đến tiếp tế theo hóa 1-1 GTGT không tính thuế: 280.000.000, thuế GTGT 28.000.000

Mua 1 TSCĐ Ship hàng cung ứng bởi nguồn vốn kiến thiết cơ phiên bản theo phương thức trả chậm chạp trong 6 tháng giá chỉ thiết lập trả tiền ngay (không tính thuế cùng lãi): 240.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, lãi trả chậm: 2.400.000

Trong quý 1, thực tkhô cứng toán thù chi phí download TSCĐ trên cho tất cả những người buôn bán bởi TGNH, mặt khác phân chia lãi trả đủng đỉnh vào ngân sách theo từng kỳ thanh khô toán.

Khóa học Kế toán tổng thích hợp thực hành

Giảm 980,000₫

Đăng ký kết ngay!

Yêu cầu:

Định khoản kế toán thù các nhiệm vụ tài chính gây ra trên

Cho biết bộ hội chứng từ bỏ của từng nhiệm vụ cùng ghi sổ sách các thông tin tài khoản liên quan

Bài giải:

Mua 1 máy móc lắp thêm của người tiêu dùng A bằng quỹ đầu tư chi tiêu cách tân và phát triển giá chỉ mua không tính thuế GTGT: 100.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. túi tiền lắp đặt bỏ ra bằng tiền mặt: 8.000.000

Định khoản

Nợ TK 2112: 100.000.000

Nợ TK 1332: 10.000.000

Có TK 331A: 110.000.000

Nợ TK 2112: 8.000.000

Có TK 111: 8.000.000

Nợ TK 414: 108.000.000

Có TK 411: 108.000.000

Bộ bệnh từ:

Định khoản 1

+ Chứng từ bỏ kế toán: phiếu kế toán

+ Chứng trường đoản cú gốc: hòa hợp đồng, hóa solo, biên bạn dạng giao dấn gia sản, phiếu xuất kho mặt chào bán, thẻ tài sản thế định

Định khoản 2

+ Chứng từ bỏ kế toán: phiếu chi

+ Chứng từ gốc: hóa solo bán hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ dòng TK 2112, 1332, 111

+ Sổ cụ thể 331A

Rút TGNH thanh hao toán thù chi phí cài đặt TSCĐ trên, hiểu được bởi tkhô hanh tân oán tiền trước thời hạn cách thức nên Doanh Nghiệp được hưởng chiết khấu thanh khô toán: 1.000.000

Định khoản

Nợ TK 331A: 110.000.000

Có TK 515: 1.000.000

Có TK 112: 109.000.000

Sở bệnh từ:

+ Chứng trường đoản cú kế toán: giấy báo nợ kế toán lập, phiếu kế toán

+ Chứng từ bỏ gốc: hóa đối chọi, giấy báo nợ bank, sổ prúc ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ cụ thể 331A

+ Sổ dòng TK 331, 515, 112

Mua 1 xe pháo ca để mang rước công nhân giá sở hữu chưa thuế GTGT: 50.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. DN sẽ tkhô hanh tân oán chi phí mang đến đơn vị bán bởi chuyển khoản.

Định khoản

Nợ TK 2113: 50.000.000

Nợ TK 1332: 5.000.000

Có TK 112: 55.000.000

Sở chứng từ:

+ Chứng từ bỏ kế toán: giấy báo nợ kế toán lập

+ Chứng từ bỏ gốc: hợp đồng, hóa 1-1, biên bản giao dấn gia tài, phiếu xuất kho bên buôn bán, thẻ gia tài cố định, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phú ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ chiếc TK 2113, 1332, 112

Mua một số ít TSCĐ phục vụ đến công tác quản lý bằng quỹ phục lợi giá thanh khô toán theo hóa đơn bán hàng là 32 nghìn.000, đã thanh khô toán bởi tiền mặt

Định khoản

Nợ TK 211: 32 ngàn.000

Có TK 111: 32.100.000

Bộ hội chứng từ:

+ Chứng trường đoản cú kế toán: phiếu chi

+ Chứng trường đoản cú gốc: thích hợp đồng, hóa đối kháng, biên bạn dạng giao thừa nhận gia tài, phiếu xuất kho bên cung cấp, thẻ gia tài ráng định

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ chi tiết 152A, 331M

+ Sổ cái TK 152, 133, 111, 331

Vay dài hạn ngân hàng nhằm mua sắm 1 phương tiện vận tải của công ty B ship hàng mang đến chế tạo theo hóa đối chọi GTGT chưa tính thuế: 280.000.000, thuế GTGT 28.000.000

Định khoản

Nợ TK 2112: 280.000.000

Nợ TK 1332: 28.000.000

Có TK 331B: 308.000.000

Nợ TK 331B: 308.000.000

Có TK 3411: 308.000.000

Sở bệnh từ:

Định khoản 1

+ Chứng tự kế toán: phiếu kế toán

+ Chứng tự gốc: thích hợp đồng vay mượn, giấy dìm nợ

Định khoản 2

+ Chứng tự kế toán: phiếu kế toán

+ Chứng từ gốc: thích hợp đồng, hóa đơn, biên bạn dạng giao dấn gia tài, phiếu xuất kho bên buôn bán, thẻ gia sản cụ định

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ dòng TK 2112, 1332, 331, 3411

+ Sổ cụ thể 331B

Mua 1 TSCĐ của người tiêu dùng A Ship hàng phân phối bởi nguồn ngân sách xây dựng cơ phiên bản theo cách tiến hành trả chậm rãi trong 6 tháng giá chỉ sở hữu trả tiền ngay (chưa tính thuế với lãi): 240.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, lãi trả chậm: 2.400.000

Trong quý 1, thực tkhô giòn toán tiền cài TSCĐ trên cho những người chào bán bằng TGNH, bên cạnh đó phân chia lãi trả chậm vào chi phí theo từng kỳ tkhô hanh tân oán.

Định khoản

Nợ TK 211: 240.000.000

Nợ TK 1332: 24.000.000

Nợ TK 2421: 2.400.000

Có TK 331A: 266.400.000

Nợ TK 331A: 266.400.000

Có TK 112: 266.400.000

Nợ TK 635: 400.000 (= 2.400.000/6)

Có TK 242: 400.000

Nợ TK 441: 266.400.000

Có TK 411: 266.400.000

Bộ triệu chứng từ:

Định khoản 1

+ Chứng từ bỏ kế toán: phiếu kế toán

+ Chứng từ gốc: phù hợp đồng, hóa đối chọi, biên bạn dạng giao nhận gia tài, phiếu xuất kho mặt chào bán, thẻ gia sản cụ định

Định khoản 2

+ Chứng trường đoản cú kế toán: giấy báo nợ kế toán thù lập

+ Chứng từ bỏ gốc: hóa đối chọi, giấy báo nợ bank, sổ prúc ngân hàng

Định khoản 3

+ Chứng tự kế toán: phiếu kế toán

+ Chứng trường đoản cú gốc: bảng phân chia chi phí trả trước

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ cái TK 211, 1332, 331, 242, 635, 411, 441

+ Sổ chi tiết 331A

 

Mẫu bài xích tập nghiệp vụ kế toán gia tài cố định 3:

Có 1 tài liệu ở 1 Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ, vào kỳ hạch toán thù nlỗi sau. (đơn vị tính: đồng)

Thanh lý 1 TSCĐ đang lỗi hư có ngulặng giá bán 86 triệu, đang hao mòn 85 triệu. Ngân sách chi tiêu tổ chức triển khai thanh hao lý bởi tiền khía cạnh 300 ngàn đ. Kết quả tkhô giòn lý nhận được một số phế liệu thu hồi cung cấp bởi tiền mặt: 2.2 triệu.

Sửa trị tiếp tục một số ít MMTB cần sử dụng ngơi nghỉ phân xưởng cung cấp cùng với ngân sách thay thế thực tiễn tạo nên gồm:

+ Phú tùng thay thế: 2.2 triệu

+ Các vật liệu khác: 600 nđần độn đồng

+ túi tiền không giống bởi tiền mặt: 1 triệu đồng

Theo kết quả kiểm kê TSCĐ cuối kỳ:

+ Phát hiện mất 1 TSCĐ hữu hình đang thực hiện làm việc phần tử phân phối bao gồm nguim giá 136 triệu, đã khấu hao: 126 triệu, chưa rõ nguyên nhân chờ cách xử trí.

Xem thêm: Vệ Sinh Công Nghiệp Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Vụ Vệ Sinh Tiếng Anh Là Gì

+ Phát hiện nay quá 1 TSCĐ đã sử dụng ở thành phần bán sản phẩm, vày kế toán thù quên không ghi sổ kế tân oán, biết TS này có nguyên giá chỉ 60 triệu, thời gian thực hiện 4 năm, đã Ship hàng vận động sản phẩm tiêu trúc được một tháng.

Theo kết quả giải pháp xử lý của cấp trên, thiệt sợ hãi vày mất TSCĐ bắt tổ cung cấp bồi thường cục bộ, bằng cách trừ dần vào lương của người công nhân trong tổ, bắt đầu từ thời điểm tháng này.

Yêu cầu:

Định khoản kế tân oán những nghiệp vụ tài chính phát sinh trên

Cho biết cỗ bệnh từ của từng nhiệm vụ cùng ghi sổ sách những tài khoản liên quan

Bài giải:

1.Tkhô nóng lý 1 TSCĐ sẽ hỏng lỗi có nguyên giá bán 86 triệu, vẫn hao mòn 85 triệu. Ngân sách tổ chức tkhô nóng lý bằng tiền phương diện 300 ngàn VNĐ.

Kết quả thanh khô lý thu được 1 số phế liệu thu hồi cung cấp bằng chi phí mặt bao hàm thuế GTGT 10%: 2.2 triệu.

Định khoản

Nợ TK 811: 1.000.000

Nợ TK 214: 85.000.000

Có TK 211: 86.000.000

Nợ TK 811: 300.000

Có TK 111: 300.000

Nợ TK 111: 2.200.000

Có TK 711: 2000.000

Có TK 133: 200.000

Bộ triệu chứng từ:

Định khoản 1

+ Chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ Chứng tự gốc: hóa đối kháng, biên bản tkhô nóng lý tài sản

Định khoản 2

+ Chứng trường đoản cú kế toán: phiếu chi

+ Chứng trường đoản cú gốc: hóa đơn

Định khoản 3

+ Chứng từ kế toán: phiếu thu

+ Chứng từ bỏ gốc: hóa đơn

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ cái TK 2112, 1332, 111

+ Sổ cụ thể 331A

Sửa trị thường xuyên 1 số MMTB cần sử dụng sinh hoạt phân xưởng phân phối cùng với chi phí sửa chữa thực tiễn tạo nên gồm:

+ Prúc tùng nỗ lực thế: 2.2 triệu

+ Các vật liệu khác: 600 nngu đồng

+ giá cả không giống bằng chi phí mặt: 1 triệu đồng

Định khoản

Nợ TK 627: 3.800.000

Có TK 1534: 2.200.000

Có TK 152: 600.000

Có TK 111: 1.000.000

Bộ triệu chứng từ:

+ Chứng từ bỏ kế toán: phiếu kế tân oán, phiếu chi

+ Chứng từ bỏ gốc: hóa đơn

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ loại TK 627, 1534, 152, 111

Theo tác dụng kiểm kê TSCĐ cuối kỳ:

+ Phát hiện nay mất 1 TSCĐ hữu hình đã sử dụng sinh sống thành phần chế tạo bao gồm nguyên giá bán 136 triệu, đã khấu hao: 126 triệu, chưa rõ nguyên ổn nhân ngóng xử lý.

+ Phát hiện nay vượt 1 TSCĐ sẽ áp dụng ở phần tử bán hàng, vì chưng kế toán quên chưa ghi sổ kế toán thù, biết TS này còn có nguyên ổn giá chỉ 60 triệu, thời gian áp dụng 4 năm, sẽ giao hàng vận chuyển sản phẩm tiêu trúc được một mon.

Định khoản

Nợ TK 214: 126.000.000

Nợ TK 1381: 10.000.000

Có TK 211: 136.000.000

Nợ TK 211: 60.000.000

Có TK 214: 1.250.000

Có TK 3381: 58.750.000

Bộ triệu chứng từ:

+ Chứng tự kế toán: phiếu kế toán

+ Chứng từ gốc: biên phiên bản kiểm kê TSCĐ

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ mẫu TK 214, 1381, 211, 214, 3381

Theo tác dụng giải pháp xử lý của cấp bên trên, thiệt hại vày mất TSCĐ bắt tổ cấp dưỡng đền bù tổng thể, bằng cách trừ dần dần vào lương của người công nhân trong tổ, bắt đầu từ tháng này.

Định khoản

Nợ TK 334: 10.000.000

Có TK 1381: 10.000.000

Bộ hội chứng từ:

+ Chứng trường đoản cú kế toán: phiếu kế toán

+ Chứng từ gốc: biên phiên bản xử lý thiếu thốn TSCĐ

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ loại TK 334, 1381

Mẫu bài xích tập nghiệp vụ kế tân oán gia tài thắt chặt và cố định 4:

Bài 3: Có 1 tư liệu tại 1 Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong thời điểm tháng 03/N hạch toán thù nlỗi sau. (đơn vị chức năng tính: đồng)

Ngày 01/03: Nhập khẩu 1 trang thiết bị thiết bị:

Giá cài nên trả fan buôn bán 2 ngàn USD, tỷ giá chỉ 22.600 VND/USD

Thuế suất thuế nhập khẩu: 40%

túi tiền tải TS đưa ra bởi tiền mặt: 5 triệu

Thuế suất thuế GTGT MMTB nhập khẩu: 10%

Thời gian khấu hao 10 năm

Ngày 10/03: Mua một phần mềm kế toán bởi quỹ đầu tư chi tiêu phát triển, giá bán thiết lập theo hóa đối kháng không tính thuế: 30 triệu VND, thuế suất thuế GTGT 10%, tkhô cứng toán thù bởi tiền trợ thời ứng.

Chi phí cài đặt, chạy test phần mềm bỏ ra bởi chi phí mặt: 500 ngàn đ.

Ngày 22/03: nhượng cung cấp 1 TSCĐ không còn cân xứng cùng với quá trình technology mới theo giá chưa VAT: 110 triệu, VAT 10%, đã thu đầy đủ bằng TGNH. Biết TS này có nguyên ổn giá bán 160 triệu, đang hao mòn 80 triệu. Hoa hồng cho tất cả những người môi giới trả bởi tiền khía cạnh 2 triệu.

Yêu cầu:

Định khoản, tính khấu hao cuối tháng

Cho biết bộ chứng trường đoản cú với ghi sổ sách kế toán thù những nhiệm vụ vạc sinh

Ngày 01/03: Nhập khẩu 1 máy móc thiết bị:

+ Giá tải nên trả tín đồ phân phối 2000 USD, tỷ giá 22.600 VND/USD

+ Thuế suất thuế nhập khẩu: 40%

+ Ngân sách đi lại TS đưa ra bởi tiền mặt: 5 triệu

+ Thuế suất thuế GTGT MMTB nhập khẩu: 10%

Định khoản

Nợ TK 211: 63.280.000

Có TK 3333: 18.080.000 (=2.000×22.600×40%)

Có TK 331: 45.200.000 (=2.000×22.600)

Nợ TK 1331: 6.328.000

Có TK 33312: 6.328.000

Nợ TK 211: 5.000.000

Có TK 111: 5.000.000

Cuối mon tính khấu hao: =(63.280.000+5.000.000)/(10×12)=569.000

Bộ triệu chứng từ:

+ Chứng trường đoản cú kế toán: phiếu kế toán thù, phiếu chi

+ Chứng trường đoản cú gốc: tờ khai hải quan, sales contract, commercial invoice, packing các mục, bill of lading, C/O (chứng nhận xuất xứ),…

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ loại TK 211, 331, 3333, 133, 33312, 111

Ngày 10/03: Mua một phần mềm kế toán bằng quỹ đầu tư cách tân và phát triển, giá download theo hóa solo không tính thuế: 30 triệu đ, thuế suất thuế GTGT 10%, tkhô cứng toán thù bằng chi phí trợ thời ứng.

+ giá cả thiết lập, chạy demo phần mềm chi bằng chi phí mặt: 500 ngàn đồng.

+ Thời gian khấu hao 5 năm

Định khoản

Nợ TK 2135: 30.000.000

Nợ TK 1332: 3.000.000

Có TK 141: 33.000.000

Nợ TK 211: 500.000

Có TK 111: 500.000

Nợ TK 414: 30.500.000

Có TK 411: 30.500.000

Cuối mon tính khấu hao: =((30.000.000+500.000)×22)/(5×12×31)=360.752,7

Bộ chứng từ:

+ Chứng trường đoản cú kế toán: phiếu kế tân oán, phiếu chi

+ Chứng tự gốc: Hợp đồng, hóa solo, biên bạn dạng phục vụ, phiếu xuất kho, thẻ TSCĐ

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ cái TK 2135, 1332, 141, 111, 414, 411

Ngày 22/03: nhượng chào bán 1 TSCĐ không thể phù hợp cùng với quy trình công nghệ mới theo giá bán chưa VAT: 110 triệu, VAT 10%, sẽ thu đủ bởi TGNH. Biết TS này có nguim giá 160 triệu, đã hao mòn 80 triệu. Hoa hồng cho tất cả những người môi giới trả bằng tiền phương diện 2 triệu.

Định khoản

Nợ TK 811: 80.000.000

Nợ TK 214: 80.000.000

Có TK 211: 160.000.000

Nợ TK 112: 121.000.000

Có TK 711: 110.000.000

Có TK 3331: 11.000.000

Nợ TK 811: 2 nghìn.000

Có TK 111: 2.000.000

Bộ chứng từ:

+ Chứng trường đoản cú kế toán: giấy báo hiện có kế toán thù lập, phiếu chi

+ Chứng từ bỏ gốc: Hợp đồng, hóa đối chọi, biên bạn dạng thanh khô lý TSCĐ, biên bạn dạng bàn giao TSCĐ, giấy báo có ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ loại TK 811, 214, 211, 112, 711, 3331, 111

Trên đây là bài viết 4 Mẫu bài bác tập nhiệm vụ kế toán gia sản cố định tất cả giải đáp lời giải. Nếu bạn phải tìm hiểu thêm về kế toán thù gia sản thắt chặt và cố định thuộc nlỗi nhiệm vụ kế toán thù rất có thể tđắm đuối gia một khóa học tập kế toán thực hành trên giấy hóa đối chọi thực đỏ ngắn hạn Nhanh góp học tập viên lấy kinh nghiệm đi làm việc kế toán trên doanh nghiệp lớn vày Trung trọng điểm kế tân oán Hà Nội tổ chức. Thời gian học vào 3 tháng